Dotazníkové šetření: Koncepce sportu

Město Uherské Hradiště zpracovává novou koncepci rozvoje a řízení sportu

Město Uherské Hradiště zpracovává novou Koncepci rozvoje a řízení sportu města Uherské Hradiště, jehož součástí je Plán rozvoje sportu ve městě do roku 2030.

V rámci přípravy Koncepce probíhá dotazníkové šetření. Rádi bychom znali názor Vás obyvatel města, případně okolí, a proto Vás prosíme o Vaši aktivní účast na tomto průzkumu.

Vaše preference a očekávání v oblasti sportu můžete vyjádřit v dotazníku pro veřejnost na internetovém odkaze: www.surveymonkey.com/r/SportUherskeHradiste v termínu do 31. 3. 2020. 

 

Děkujeme za spolupráci. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Pavel Rochovanský

T: 572 525 608
E: Pavel.Rochovansky@mesto-uh_cz