Dřevěné herní prvky na dětských hřištích dožívají

IMG_0776.JPG V minulých týdnech se uskutečnila roční hlavní revize herních prvků na dětských hřištích. Revize realizované odbornou nezávislou firmou musí ctít přísné technické předpisy a řada dřevěných prvků na 16 ze 49 uherskohradišťských dětských hřišť už byla letos revizí označena za nevyhovující.

Nevyhovující dřevěné herní prvky byly operativně označeny cedulemi upozorňujícími na jejich závadný technický stav a nebezpečí úrazu, se zákazem prvky používat.

Přestože to na první pohled nemusí být zjevné, mnohé dřevěné herní prvky jsou již v rozporu s technickými předpisy, jejichž cílem je zajistit zejména bezpečné užívání. Dřevěné prvky jsou například napadeny hnilobou, vyskytují se na nich četné trhliny a nebezpečné spáry, narušená je statika prvku atd. K úplné likvidaci je určeno 30 herních prvků. Město aktuálně připravuje postup pro jejich odstranění a zabývá se možnostmi postupné obnovy.

„Nevyhovující technický stav dřevěných herních prvků je způsoben zejména jejich životností, která je naplněna, některé již mají za sebou i více než 12 let. Dřevěné prvky degradují poměrně rychle, zejména v poslední době se na nich v relativně krátkém čase podepsaly povětrnostní podmínky. Prvky, které neprošly revizí, budou odstraněny, některé se budou opravovat. Nyní prosíme občany, aby respektovali upozornění na špatný technický stav označených dřevěných prvků a nenechávali své děti si na nich, s ohledem na bezpečnost, hrát,“ upozornil místostarosta města Čestmír Bouda.

Vlastní revize, kontroly a opravy herních prvků provádí město v průběhu celého roku. Roční hlavní revize se uskutečňuje 1x ročně. 

"Opravám a modernizaci dětských hřišť či sportovišť se věnujeme velmi intenzivně, ale nejde opravit všechna hřiště najednou. Nyní je podstatné, aby si na označených poškozených prvcích děti nehrály až do doby, kdy budou buď odvezeny, nebo opraveny,“ doplnil místostarosta Bouda.  

Dětská hřiště stojí často v popředí zájmu obyvatel města. Město Uherské Hradiště si v roce 2016 nechalo zpracovat aktualizaci koncepce dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti. Na základě této koncepce byla již provedena celková modernizace mnoha hřišť (Za Alejí, v Bastionu, Na Splávku, na sídlišti Mojmír, Na Hraničkách, v ul. Zahradní, na Padělkách, v Rybárnách, Pod Lipkami aj.), přičemž užití dřevěných prvků je právě z důvodu jejich nižší životnosti spíše výjimečné. Nahrazují je prvky z vysoce kvalitních, odolných a na údržbu méně náročných materiálů.


IMG_2505.JPG


V posledních 3 letech investovalo město do údržby a obnovy dětských hřišť více než 18 milionů korun.


úvodní foto: Město Uherské Hradiště, ilustr. 

foto v článku: Město Uherské Hradiště, dětské hřiště v parku Bastion 

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz