Vystavení matričních dokladů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191

Vyhotovení druhopisů matričních dokladů (rodný list, oddací list, úmrtní list) a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství.

4. Základní informace k životní situaci

Na žádost fyzické osoby vydá matriční úřad k matričnímu dokladu vícejazyčný standardní formulář vyhotovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie

  • druhopis matričních dokladů (rodného listu, oddacího listu nebo úmrtního listu) pro osoby narozené, zemřelé nebo osoby, které uzavřely sňatek v obci Uherské Hradiště a částech Mařatice, Jarošov, Rybárny, Vésky, Sady nebo Míkovice a v obcích Podolí, Popovice. 
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného patrnerství pro osoby, které mají trvalý pobyt na území města Uherské Hradiště.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
  • fyzická osoba, které se zápis týká
  • člen rodiny fyzické osoby, které se zápis týká (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), sourozenci a dále zmocněncům těchto osob 

 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba oprávněná se dostaví na matriku Uherské Hradiště, požádá o vydání matričního dokladu a zaplatí správní poplatek. O vydání matričního dokladu lze požádat i písemně.
Požádá-li oprávněná fyzická osoba o vydání  druhopisu matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.
O vydání vysvědčení oprávní způsobilosti k uzaření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství žádá fyzická osoba, které se vysvědčení týká.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti o vydání matričního dokladu s výcejazyčným standardním formulářem pro použití v rámci EU osobně na matrice nebo písemně.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních  správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01  Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • průkaz totožnosti žadatele
  • popř. písemnost prokazující uplatnění práv fyzické osoby před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků, plnou moc atd.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o vydání matričního dokladu s vícejazyčným standardím formulářem pro použití v rámci EU je k dispozici na matrice nebo na webových stránkách města.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Za vydání druhopisu matričního dokladu je stanoven správní poplatek 100 Kč.
Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo registrovaného partnerství 500 Kč.

Za vydání vícejazyčného standardního formuláře se správní poplatek nehradí, poplatek je za vystavení opisu matričního dokladu nebo za vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo registrovaného partnerství.
Správní poplatek se hradí při podání žádosti.
Správní poplatek se hradí na matrice. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční doklad je vystaven do 30 dnů ode dne podání žádosti.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládní některých veřejných listin v EU a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012
  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů


26. Kontaktní osoba

Kateřina Lučková DiS.
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 813 Email:

Jitka Martínková
Referentka
Telefon: 572 525 810 Email:

Marcela Brimová
Referentka
Telefon: 572 525 805 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

18.02.2019


28. Popis byl naposledy aktualizován

08.03.2021


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Lučková, DiS.

T: 572 525 813
E: Katerina.Luckova@mesto-uh_cz