Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo ke vstupu do registrovaného partnerství

4. Základní informace k životní situaci

Vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství pro osoby, které mají trvalý pobyt (popř. místo posledního trvalého pobytu) v Uherském Hradišti nebo v obcích Podolí, Popovice. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
  • fyzická osoba, která bude uzavírat manželství nebo vstupovat do registrovaného partnerství
  • zmocněnec fyzické osoby, která bude uzavírat manželství nebo vstupovat do registrovaného partnerství, na základě plné moci. Podpis zmocněnce na plné moci musí být úředně ověřen.

 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba oprávněná se dostaví na matriku Uherské Hradiště, požádá o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství a zaplatí správní poplatek. O vydání matričního dokladu lze požádat i písemně. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti o vydání matričního dokladu osobně na matrice nebo písemně.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních  správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01  Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
  • rodný list
  • úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených dokladů

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o vydání matričního dokladu je k dispozici na matrice nebo na webových stránkách města.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Za vydání matričního dokladu je stanoven správní poplatek 500 Kč.
Správní poplatek se hradí při podání žádosti.
Správní poplatek se hradí na matrice. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční doklad je vystaven do 30 dnů ode dne podání žádosti.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů


26. Kontaktní osoba

Kateřina Lučková DiS.
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 813 Email:

Jitka Martínková
Referentka
Telefon: 572 525 810 Email:

Marcela Brimová
Referentka
Telefon: 572 525 805 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.11.2019


28. Popis byl naposledy aktualizován

08.03.2021


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Lučková, DiS.

T: 572 525 813
E: Katerina.Luckova@mesto-uh_cz