Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání a důležitá telefonní čísla v oblasti ochrany obyvatelstva.

Jste-li svědkem vzniku mimořádné události, okamžitě volejte!

 • 112 – LINKA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ MEZINÁRODNÍ EVROPSKÉ ČÍSLO - obdržené informace předávají hasičským útvarům, policii a zdravotní službě; na tísňovou linku se z mobilního telefonu dovoláte i v případě, kdy váš operátor v místě volání nemá signál nebo nefunguje jeho síť; tísňovou linku lze volat z mobilního telefonu bez vložení SIM karty nebo i v případě, kdy nemáte k volání kredit.
 • 155 – ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
 • 150 – HASIČI
 • 158 – POLICIE
 • 156 – MĚSTSKÁ POLICIE

Jak by mělo vypadat ohlášení mimořádné události:

 • CO SE STALO (popis události, její charakter, počet postižených osob);
 • KDE SE UDÁLOST STALA (přesná identifikace místa; v případě potřeby orientační body v místě události);
 • KDY SE UDÁLOST STALA (jste-li bezprostředním účastníkem, není nutné);
 • doplňující údaje podle situace (počet postižených, druh zranění, apod.);
 • kdo podává zprávu a telefonní číslo, ze kterého voláte.

NEZAVĚŠUJTE JAKO PRVNÍ, vyčkejte na případné upřesňující dotazy operátora tísňové linky a vyčkejte na zpětné ověření, že se nejedná o „planý poplach“.

 

Telefonní spojení pro běžná volání:  

950 670 111 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE, Územní odbor Uherské Hradiště, B. Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště
974 678 651 POLICE ČR, Obvodní oddělení Uherské Hradiště, Velehradská 1217, 686 43 Uherské Hradiště,  e-mail: uhoop@mvcr_cz
572 525 501 MĚSTSKÁ POLICIE UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Hradební 174, 686 01 Uherské Hradiště,
572 542 421 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZLÍNSKÉHO KRAJE, Oblast Uherské Hradiště, B. Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště,
572 430 722 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE, Územní pracoviště Uherské Hradiště, Františkánská 144, 686 01 Uherské Hradiště, e-mail: khs@khszlin_cz (577 006 711)
572 556 552

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Zlínský kraj, Inspektorát Uherské Hradiště, Protzkarova 1180, Krizová linka pro hlášení nákazy nebo mimořádné situace: 720 995 201; zneužití je trestné; e-mail: insp.uherske-hradiste.kvsz@svscr_cz

 

Poruchové a pohotovostní služby: 
572 552 137 VODA – PORUCHY (Slovácké vodárny a kanalizace)
1239 PLYN – PORUCHOVÁ SLUŽBA (E-ON)
800 225 577 ELEKTŘINA – PORUCHOVÁ SLUŽBA (E-ON)
800 773 322 ZÁKAZNICKÁ LINKA – vše co souvisí s elektřinou a zemním plynem (E-ON), Pracovní dny: 7 – 20 hodin
572 552 917 CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM, CTZ s.r.o., Sokolovská 572, 686 01 Uherské Hradiště,  e-mail: ctz@ctz_mvv_cz

 

Zdravotnictví: 
572 529 111 UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE, a. s., J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, e-mail: nemuh@nemuh_cz
800 110 112 SOUKROMÁ ZDRAVOTNÍ DOPRAVNÍ SLUŽBA - ČAPEK PAVEL, Josefa Štancla, 686 01 Uherské Hradiště

 

Lékařské pohotovosti: 
 

LÉKAŘSKOU POHOTOVOST ZABEZPEČUJE LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI UHERSKOHRADIŠŤSKÉ NEMOCNICE, a.s., J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště

 • Pohotovost pro děti a dorost - budova F, přízemí (tzv. skleňák); tel. 572 529 664;
 • Pohotovost pro dospělé - budova G (interna); tel. 572 529 474, 572 552 555.

Ordinační hodiny lékařské pohotovosti:
Pondělí – pátek: 17:00 – 20:00 hodin; Sobota, neděle, svátky: 08:00 – 20:00 hodin

572 529 111

POHOTOVOSTNÍ STOMATOLOGICKÁ SLUŽBA;

Informaci o tom, který lékař a ve kterém místě má pohotovost, získá pacient buď na uvedeném telefonu nebo na telefonu Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

 

Sociální služby: 
LINKY DŮVĚRY (linky bez dalších údajů v provozu NONSTOP)
116 111 LINKA BEZPEČÍ zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let
840 111 234
606 021 021
RODIČOVSKÁ LINKA pro dospělé, kteří mají starost o děti
577 431 333 LINKA SOS Zlín (řešení životních problémů)
800 144 444
800 800 989
PREVENCE AIDS
800 111 113 VZKAZ DOMŮ (DĚTI NA ÚTĚKU)
577 018 265
774 405 682
INTERVENČNÍ CENTRUM pro osoby ohrožené domácím násilím (Zlínsko)