Důležité odkazy

Vláda České republiky

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Státní zdravotní ústav

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz