Dům č. 403 v Kollárově ulici dostane novou fasádu, vzniknou v něm i nové byty

Výstřižek.JPG Tři nové byty vzniknou v nevyužitém podkroví rohového domu č.p. 403 v Kollárově ulici. Dům se zároveň dočká zateplení i výměny střešní krytiny a krovu. Akce za 17,5 milionu korun vypukne 21. března a potrvá až do 6. prosince.

Dva nově vzniklé byty budou mít parametry 4+KK (90,77 m2 a 102,30 m2) a jeden 3+KK (104,86 m2). Pro vybudování bytových jednotek musí být vytvořena nová nosná konstrukce podlahy, kde vznikne mezera pro rozvod instalací k bytům. Zvětralá fasáda bytového domu bude opravena a nově zateplena. Stávající střešní krytina i část krovu jsou v havarijním stavu a bude provedena jejich výměna.

Stavební práce budou probíhat za provozu objektu. „Současné byty jsou obsazeny nájemníky, kteří se rozhodli zůstat po dobu rekonstrukce. Tomu musí odpovídat použité technologie a postupy při realizaci výstavby, včetně pravidelného čištění a zabezpečení veřejně přístupných prostor,“ popsal místostarosta Jaroslav Zatloukal.  

Dům č.p. 403 v Kollárově ulici je v majetku města Uherské Hradiště. S novými byty, které budou v podkroví, plánuje město nakládat podle platných Pravidel pro nakládání s bytovým fondem města. Nejpravděpodobněji budou pronajaty formou soutěže o nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné, jako tomu bylo například také u domu č.p. 445 ve stejné ulici, který město zrekonstruovalo v roce 2018. 

Audio pro novináře - místostarosta Ing. Jaroslav Zatloukal:

2022-03-02-Kollarova403-Zatloukal.mp3

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz