Dům roku

Město Uherské Hradiště hledá Dům roku 2018.

Za dobu svého dlouholetého trvání si čestná ocenění města Uherské Hradiště za kvalitu architektury - Dům roku nebo stavební počin - Stavba roku získala mezi projektanty, stavebními společnostmi i investory staveb určitou prestiž.

Připomínáme, že v loňském roce nebylo za rok 2017 čestné ocenění uděleno. Naposledy získal ocenění STAVBA ROKU za rok 2016 soubor staveb Konverze vojenského cvičiště s muzeem v přírodě Rochus.

Realizace stavebního záměru završila proces proměny vojenského cvičiště na civilní využití a rozšířila rekreační potenciál našeho města a zvýšila jeho atraktivitu. Nezanedbatelné jsou její edukativní efekty. Toto rozsáhlé, stavebně náročné, architektonicky zdařilé a společensky tolik významné dílo si ocenění právem zasloužilo.

Pro nás je nyní aktuální vybrat architektonické dílo nebo stavební počin, který nejvíce obohatil naše město v uplynulém roce 2018, který je stavbou hodnotnou, zajímavou a nepřehlédnutelnou. Víme, že takové stavby v uplynulém roce vznikly a že si nominaci na ocenění určitě zaslouží.

Sekretářem soutěže je Útvar městského architekta, kde jsou k dispozici podmínky soutěže i přihlašovací panel. Vyzýváme proto projektanty, investory a dodavatele staveb dokončených, neboli zkolaudovaných v roce 2018, aby tyto nejpozději do 29. března 2019 přihlásili.

Veřejnost pak prosíme o podněty a typy na architektonicky zajímavé stavby a třeba i drobné jako jsou rodinné domky, eventuálně na jiné významnější stavební počiny, které by neměly naší pozornosti uniknout.

 

 Ing. arch. Aleš Holý, Útvar městského architekta

 

pdf.pngPravidla pro udělování čestného ocenění Dům roku, soubor typu pdf, (142,1 kB)

 

Historie

Čestné ocenění kvality architektonického díla uděluje město Uherské Hradiště od roku 1992. Za jeho dvacetiletou historii byla bronzová tabulka z dílny akademického sochaře Jiřího Habarty, označující významný architektonický počin jako Dům roku či stavební dílo jako Stavba roku, osazena již na 23 uherskohradišťských objektech.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing.; arch. Aleš Holý

T: 572 525 240
M: 606 422 501
E: Ales.Holy@mesto-uh_cz