Dům roku

ZUŠ 2018 Město Uherské Hradiště každým rokem uděluje některému z architektonických děl nebo počinů čestné cenění Dům roku nebo Stavba roku. Stavby, které by mohly být na čestné ocenění nominovány za rok 2019, uherskohradišťská radnice právě hledá.

Poprvé byl tento titul udělen v roce 1992 a doposud je držitelem tabulky s označením Dnů roku, popř. Stavba roku již 41 objektů. Jde o čestné ocenění města Uherské Hradiště za kvalitu architektury a mezi projektanty, stavebními společnostmi i investory staveb si získala určitou prestiž.

Za rok 2018 si ocenění Stavba roku získaly dva objekty: Základní umělecká škola na Mariánském náměstí a Areál Autospol, revitalizovaný průmyslový areál v Sadech. Stavbou roku se stala obnovená část městských hradeb v Kollárově ulici.


Aktuálně hledáme architektonické dílo nebo stavební počin, který nejvíce obohatil naše město v roce 2019, který je stavbou hodnotnou, zajímavou a nepřehlédnutelnou. Víme, že takové domy a stavby v uplynulém roce vznikly a že si nominaci na ocenění určitě zaslouží.

Sekretářem soutěže je útvar městského architekta, kde jsou k dispozici podmínky soutěže i přihlašovací panel. Vyzýváme proto projektanty, investory a dodavatele staveb dokončených, neboli zkolaudovaných v roce 2019, aby tyto nejpozději do 14. dubna 2020 přihlásili.

Také veřejnost pak prosíme o podněty a tipy na architektonicky zajímavé stavby a třeba i drobné, jako jsou rodinné domy, které by neměly naší pozornosti uniknout. 

 

 Ing. arch. Aleš Holý, Útvar městského architekta

 

pdf.pngPravidla pro udělování čestného ocenění Dům roku, soubor typu pdf, (142,1 kB)

 

Historie

Čestné ocenění kvality architektonického díla uděluje město Uherské Hradiště od roku 1992. Za jeho dvacetiletou historii byla bronzová tabulka z dílny akademického sochaře Jiřího Habarty, označující významný architektonický počin jako Dům roku či stavební dílo jako Stavba roku, osazena již na 41 uherskohradišťských objektech.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. arch. Aleš Holý

T: 572 525 240
M: 606 422 501
E: Ales.Holy@mesto-uh_cz