Dva noví zastupitelé města složili slib a ujali se své práce

IMG_4178.png K změně na postech dvou zastupitelů došlo v Zastupitelstvu města Uherské Hradiště. Na uvolněné mandáty zastupitelů města nastoupili v minulých dnech Stanislav Zemek a Blanka Vyoralová. Své první zasedání zastupitelstva absolvovali 17. února 2020.

Dne 3. 2. 2020 obdržel starosta města, Ing. Stanislav Blaha, od zastupitele, pana Miroslava Valenty (Soukromníci Svobodní Nezávislí - Naplno pro Hradiště), rezignaci na funkci člena Zastupitelstva města Uherské Hradiště.  Dle ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, mandát člena Zastupitelstva města Uherské Hradiště Miroslava Valenty zanikl dnem doručení rezignace, tedy ke dni 3. února 2020. Na uvolněný mandát zastupitele nastoupil ke dni 4. 2. 2020 MUDr. Stanislav Zemek (Soukromníci Svobodní Nezávislí - Naplno pro Hradiště, na snímku uprostřed).

IMG_4167.JPG

Dne 11. 2. 2020 byla doručena na Městský úřad Uherské Hradiště také písemná rezignace členky Zastupitelstva města Uherské Hradiště paní PaedDr. Lenky Kraváčkové, Ph.D. (Nestraníci pro Hradiště), na funkci členky zastupitelstva. Dle již citovaného zákona o volbách do zastupitelstev obcí paní PaedDr. Kraváčkové, Ph.D., zanikl mandát dnem doručení, tj. 11. 2. 2020 a dnem následujícím, tedy 12. 2. 2020, vznikl mandát Ing. Blance Vyoralové (Nestraníci pro Hradiště).

IMG_4177.JPG