Dva smrky na Mariánském náměstí čeká tahová zkouška

IMG_4636.JPG Vážení občané, v průběhu prvního květnového týdne budou 2 smrky na Mariánském náměstí podrobeny tahové zkoušce. Pokud se budete při této akci pohybovat na Mariánském náměstí, dbejte, prosíme, zvýšené opatrnosti.

V únoru letošního roku bylo provedeno vizuální hodnocení zdravotního stavu dvou stříbrných smrků rostoucích na Mariánském náměstí. Důvodem pro objednání znaleckého posudku byl zhoršený zdravotní stav jednoho ze stromů. Posudek zpracoval znalec z oboru ochrana přírody se specializací na hodnocení stavu stromů. Výsledkem bylo doporučení provedení tahové zkoušky k ověření provozní bezpečnost stromů. Jedná se o přístrojovou metodu, kterou je testována odolnost stromů proti zlomu i vývratu.

Princip zkoušky spočívá ve zjištění mechanického chování stromu při zátěži vyvíjené pomocí navijáku za současného měření mechanických změn při statickém zatížení stromu. Reakce stromu na toto zatížení se zaznamenává několika citlivými přístroji a následně je zpracován výpočet skutečné odolnosti stromu proti vyvrácení nebo zlomení kmene. Tato metoda je využívána pro ověření provozní bezpečnosti stromů rostoucích na místech s vysokou frekvencí pohybu osob. V případě, že se prokáže bezpečnost stromů, pak budou navržena další opatření spočívající např. v ošetření stromů nebo zlepšení stanovištních podmínek.

Tahové zkoušky obou stříbrných smrků na Mariánském náměstí budou probíhat v některém z pracovních dnů prvního květnového týdne, proto pokud byste se na uvedeném místě pohybovali, dbejte zvýšené opatrnosti a respektujte pokyny osob, které budou zkoušku provádět.

Děkujeme za pochopení. 

Odbor správy majetku města

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Procházková

T: 572 525 850
M: 739 488 616
E: Lenka.Prochazkova@mesto-uh_cz