Dvě nové kamery dohlédnou na ulici Havlíčkovu a náměstí Republiky

IMG_3518.JPG S cílem zvýšit intenzitu prevence kriminality má město Uherské Hradiště naplánováno další rozšíření městského kamerového dohlížecího systému. Ve městě mají být vybudovány dva nové kamerové body, které doplní 33 stávajících kamer (včetně dopravně-bezpečnostních).

Jedna z nových kamer bude umístěna na přední části budovy č.p. 157/158 na Masarykově náměstí (Atrium) a bude monitorovat situaci v ulici Havlíčkova a na Masarykově náměstí. 

„Toto místo jsme vybrali s cílem předcházení přestupkové činnosti na úseku veřejného pořádku, majetku a občanského soužití, majetkové a násilné trestné činnosti, zejména v nočních hodinách a v době konání tradičních trhů a kulturně-společenských akcí, ale také eliminování projevů diváckého násilí v době konání fotbalových utkání klubu 1. FC Slovácko,“ zdůvodnil velitel Městské policie Uherské Hradiště Vlastimil Pauřík.  

Pomocí druhého kamerového bodu bude monitorována především situaci na Náměstí republiky. Kamerové místo vznikne na rohu levé zadní části budovy č.p. 1133 na Třídě Maršála Malinovského.

„V této lokalitě zaznamenáváme častou přestupkovou činnost, rušení nočního klidu, buzení veřejného pohoršení a znečisťování veřejného prostranství, a to zejména mládeží a návštěvníky místního pohostinného zařízení,“ nechal se slyšet velitel strážníků. Podle jeho slov chtějí městští policisté monitorováním uvedené lokality zvýšit také prevenci proti narůstající konzumaci alkoholických nápojů osobami mladšími 18 let.

Náklady na projekt, které jsou 300 tisíc korun, by měla z valné části pokrýt státní účelová dotace, náklady města nepřesáhnou výši 30 tisíc korun. 

Kamerový systém v Uherském Hradišti se v posledních letech významně podílí na odhalování řady trestných činů i přestupků a prokazuje značnou efektivitu v prevenci kriminality.

„Preventivní účinek kamer je znatelný, přítomnost kamer pachatele od trestné činnosti odrazuje. Naším cílem není dohledem jakkoliv omezovat obyvatele města, ale naopak, chceme využívat kamer jako nástroje ke zvýšení pocitu jejich bezpečí," řekl starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz