E-mailová schránka: epodatelna@mesto-uh.cz

Elektronická adresa elektronické podatelny je určena pro příjem elektronické (digitální) pošty určené pro město Uherské Hradiště – Městský úřad Uherské Hradiště a městskou policii Uherské Hradiště.

Elektronická adresa je jediná adresa, na kterou lze zasílat emailová podání tak, aby bylo odesílateli zaručeno včasné zaevidování a zaslání potvrzení o doručení zprávy. Pro řádné přijetí a zaevidování je nutné, aby e-mail či dokument byl podepsán uznávaných elektronickým podpisem.

Elektronická podatelna není určena pro příjem obchodních a reklamních sdělení.

Velikost e-mailové zprávy s přílohami je max. 20 MB.

Povolené formáty příloh jsoucer, crt, csv, doc, docx, dgn, dwg, edi, fo, gif, html, htm, isdoc, isdocx, jfif, jpeg, jpg, mpeg, mpeg1, mpeg2, mpg, mp2, mp3, odp, ods, odt, pdf, pk7, png, ppt, pptx, p7b, p7c, p7f, p7m, p7s, rtf, tiff, tif, tst, tsr, txt, wav, xls, xlsx, xml, xsd, zfo.

O přijetí podání odesílá e-podatelna následující typy zpráv:

Při kontrole doručených e-mailových zprávu může dojít k odmítnutí zprávy, a to z několika důvodů:

  1. Odmítnuto z důvodu nepovolené velikosti přílohy
  2. Odmítnuto z důvodu nepovoleného formátu přílohy
  3. Označení zprávy antivirovým softwarem
  4. Podání je odmítnuto obsluhou
  5. Odmítnuto z důvodu chyby e-mailové zprávy

Tyto zpráva nejsou přijaty a odesílatel je o tom informován.


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána elektronickým podpisem.

E-mailové adresy zaměstnanců městského úřadu Uherské Hradiště.
Tyto e-mailové adresy slouží pro běžnou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany. Nejsou určeny pro zasílání řádných podání.


Informace o provozu elektronické podatelny Vám sdělí:

  • Eva Dudkevičová - tel.: 572 525 138, email: eva.dudkevicova@mesto-uh_cz
  • Ivana Schystalová - tel.: 572 525 137, email: ivana.schystalova@mesto-uh_cz