E-mailová schránka: epodatelna@mesto-uh.cz

Elektronická adresa elektronické podatelny je určena pro příjem elektronické (digitální) pošty určené pro město Uherské Hradiště – Městský úřad Uherské Hradiště a městskou policii Uherské Hradiště.

Elektronická adresa je jediná adresa, na kterou lze zasílat emailová podání tak, aby bylo odesílateli zaručeno včasné zaevidování a zaslání potvrzení o doručení zprávy. Pro řádné přijetí a zaevidování je nutné, aby e-mail či dokument byl podepsán uznávaných elektronickým podpisem.

Elektronická podatelna není určena pro příjem obchodních a reklamních sdělení.

Velikost e-mailové zprávy s přílohami je max. 20 MB.

Povolené formáty příloh jsou:
cer, crt, csv, doc, docx, dgn, dwg, edi, fo, gif, html, htm, isdoc, isdocx, jfif, jpeg, jpg, mpeg, mpeg1, mpeg2, mpg, mp2, mp3, odp, ods, odt, pdf, pk7, png, ppt, pptx, p7b, p7c, p7f, p7m, p7s, rtf, tiff, tif, tst, tsr, txt, wav, xls, xlsx, xml, xsd, zfo, zip.

O přijetí podání odesílá e-podatelna následující typy zpráv:

  1. Potvrzení o přijetí elektronické podání předaného k posouzení

Při kontrole doručených e-mailových zprávu může dojít k odmítnutí zprávy, a to z několika důvodů:

  1. Odmítnuto z důvodu nepovolené velikosti přílohy
  2. Odmítnuto z důvodu nepovoleného formátu přílohy
  3. Odmítnuto z důvodu chyby e-mailové zprávy

Tyto zpráva nejsou přijaty a odesílatel je o tom informován.


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána elektronickým podpisem.

E-mailové adresy zaměstnanců městského úřadu Uherské Hradiště.
Tyto e-mailové adresy slouží pro běžnou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany. Nejsou určeny pro zasílání řádných podání.


Informace o provozu elektronické podatelny Vám sdělí:

  • Jindřich Stašek - tel: 572 525 135, e-mail: jindrich.stasek@mesto-uh_cz
  • Eva Dudkevičová - tel.: 572 525 138, email: eva.dudkevicova@mesto-uh_cz