E-mailová schránka: epodatelna@mesto-uh.cz

Elektronická adresa elektronické podatelny je určena pro příjem elektronické (digitální) pošty určené pro město Uherské Hradiště – Městský úřad Uherské Hradiště a městskou policii Uherské Hradiště.

Elektronická adresa je jediná adresa, na kterou lze zasílat emailová podání tak, aby bylo odesílateli zaručeno včasné zaevidování a zaslání potvrzení o doručení zprávy. Pro řádné přijetí a zaevidování je nutné, aby e-mail či dokument byl podepsán uznávaných elektronickým podpisem.

Elektronická podatelna není určena pro příjem obchodních a reklamních sdělení.

Velikost e-mailové zprávy s přílohami je max. 20 MB.

Povolené formáty příloh jsourtf, doc, docx, xls, xlsx, txt, pdf, jpg, jpeg, gif, tif.

O přijetí podání odesílá e-podatelna následující typy zpráv:

Při kontrole doručených e-mailových zprávu může dojít k odmítnutí zprávy, a to z několika důvodů:

  1. Odmítnuto z důvodu nepovolené velikosti přílohy
  2. Odmítnuto z důvodu nepovoleného formátu přílohy
  3. Označení zprávy antivirovým softwarem
  4. Podání je odmítnuto obsluhou
  5. Odmítnuto z důvodu chyby e-mailové zprávy

Tyto zpráva nejsou přijaty a odesílatel je o tom informován.


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána elektronickým podpisem.

E-mailové adresy zaměstnanců městského úřadu Uherské Hradiště.
Tyto e-mailové adresy slouží pro běžnou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany. Nejsou určeny pro zasílání řádných podání.


Informace o provozu elektronické podatelny Vám sdělí:

  • Eva Dudkevičová - tel.: 572 525 138, email: eva.dudkevicova@mesto-uh_cz
  • Ivana Schystalová - tel.: 572 525 137, email: ivana.schystalova@mesto-uh_cz