Aktuální informace

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2023

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Uherské Hradiště (č. 4/2021). Pro rok 2023 zůstává poplatek ve stejné výši jako v předcházejícím roce, to znamená 500 korun na osobu a rok. Splatnost poplatku je 31. května 2023.

 

Vyúčtování veřejné sbírky na zmírnění následků v souvislosti s COVID-19

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, překládáme informaci o využití veřejné sbírky na zmírnění následků v souvislosti s COVID-19.

 

Daň z nemovitých věcí

Finanční správa České republiky pro poplatníky daně z nemovitých věcí nabízí nově službu zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mailovou adresu, kterou si poplatník daně z nemovitých věcí zvolí.

 

Výzva k podání nabídky

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště svým Usnesením č. 220/15/ZM/2016/Veřejný ze dne 5. 12. 2016 pověřuje starostu města činit úkony vedoucí k přijetí úvěru na „ kapitálové výdaje roku 2017“ ve výši 100 mil. Kč, splatného do konce roku 2022.