Aktuální informace

Daň z nemovitých věcí

Finanční správa České republiky pro poplatníky daně z nemovitých věcí nabízí nově službu zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mailovou adresu, kterou si poplatník daně z nemovitých věcí zvolí.

 

Výzva k podání nabídky

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště svým Usnesením č. 220/15/ZM/2016/Veřejný ze dne 5. 12. 2016 pověřuje starostu města činit úkony vedoucí k přijetí úvěru na „ kapitálové výdaje roku 2017“ ve výši 100 mil. Kč, splatného do konce roku 2022.