Elektronické podání živnostenskému úřadu

Živnostenský odbor informuje podnikatelskou veřejnost o možnosti elektronického podání.

Od 1. 10. 2008 může podnikatelská veřejnost učinit podání vůči živnostenskému úřadu elektronicky, prostřednictvím tzv. elektronického podání (EPO). Prostřednictvím EPO bude možné např. podat ohlášení živnosti, žádost o koncesi apod. v rozsahu jednotného registračního formuláře (JRF). Veškeré informace o využití uvedené možnosti EPO naleznou podnikatelé ma webové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.rzp.cz/elpod.html.