Evakuace

Rozhodnutí o provedení evakuace bude vydáno vždy, pokud nebude možno zajistit ochranu osob v místech jejich stálého nebo běžného pobytu. Rozhodnutí o provedení evakuace bude vydáno orgány veřejné správy v příslušném místě, v případě nebezpečí z prodlení velitelem zásahu. Podle situace může být evakuace buď krátkodobá (předpokládaná doba trvání několik hodin, kdy se neorganizuje náhradní ubytování a stravování) nebo dlouhodobá.

Co dělat, když bude nařízena evakuace:
 • dodržujte pokyny vydané orgány veřejné správy, velitelem zásahu nebo zaměstnavatelem, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci
 • dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo
 • při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci
Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu:
 • uhaste otevřený oheň v topidlech
 • vypněte el. spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), v případě povodně vždy vypněte hlavní jistič
 • uzavřete přívod vody a plynu
 • ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
 • dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 • kočky a psy si vezměte s sebou (včetně jejich zdravotního průkazu); exotická zvířata zanechte doma a předzásobte je krmivem a vodou
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

 

Evakuační zavazadlo 

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

 

Obsahuje:
 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi (i mobilní telefon s nabíječkou)
 • toaletní a hygienické potřeby
 • léky, svítilnu
 • náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
 • kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti
 • předměty a věci pro vyplnění dlouhé chvíle (knihu, pro děti hračku apod.)

 

Náhradní a nouzové ubytování obyvatel 

Součástí evakuace je zabezpečení dočasného ubytování a stravování obyvatel, kteří si jej nemohou zajistit jiným způsobem (u příbuzných, na chatě, na chalupě apod.). O místech náhradního a nouzového ubytování bude rozhodnuto podle konkrétní situace a obyvatelé se o těchto místech dozvědí včas.

 

V místě ubytování je nutno:

 • řídit se pokyny orgánů veřejné správy
 • řádně se chovat a dodržovat pravidla slušného soužití

Po odeznění mimořádné události či krizové situace se budou občané podle možností vracet do svých domovů nebo bude příslušnými orgány řešena jejich situace.