Evropský parkovací průkaz pro osoby zdravotně postižené

4. Základní informace k životní situaci

Vydání speciálního označení vozidla pro osoby těžce zdravotně postižené (ZTP)

 • Parkovací průkaz č. O7 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
 • Označení vozidla O2 pro osobu sluchově postiženou

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) 2. stupně (ZTP) nebo 3.stupně (ZTP/P).
  Žádost o přiznání průkazu OZP vyřizuje místně příslužný úřad práce dle trvalého bydliště.
 • Žadatel může být zastoupen zmocněncem na základě plné moci, listiny o ustanovení opatrovníka nebo rozhodnutí soudu o ustanovení zákonným zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Pro vydání parkovacího průkazu č. O7 označující vozidlo přepravující osobu ZTP je třeba doložit:

Pro vydání označení vozidla O2 pro osobu sluchově postiženou je třeba doložit:

Pozn. Označení O2 se vydá osobě, která vlastní řidičský průkaz.

Vydávající pracovník prověří správnost údajů dle předložených dokladů.

Parkovací průkaz č. O7 se nevydává držitelům průkazu ZTP a ZTP/P, kteří jsou postiženi úplnou nebo praktickou hluchotou. Tyto osoby mají nárok pouze na speciální označení O2.

V případě kombinovaného postižení (sluchové s pohybovým) má občan nárok na parkovací kartu O7 i kartu O2.

Žadatel obdrží poučení k užívání speciálního označení vozidla. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Žadatel se musí osobně dostavit na městský úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého bydliště. 


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Podatelna, Informace
Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Podatelna, Informace
Masarykovo náměstí 19,
686 01 Uherské Hradiště

Úřední hodiny:

Pondělí 8.00 – 17.00
Úterý 8.00 - 14.00
Středa 8.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 - 14.00
Pátek 8.00 - 13.00 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Je nutné doložit:

 • občanský průkaz,
 • průkaz OZP - ZTP nebo ZTP/P,
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, aktuální a odpovídající podobě žadatele,
 • v případě výměny stávající parkovací průkaz,
 • v případě zastoupení doklad osvědčující právo zastupovat žadatele, vč. OP zástupce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Odkaz na formuláře - Označení vozidel pro ZTP (parkovací průkaz), Uherské Hradiště (mesto-uh.cz)


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Správní poplatky nejsou stanoveny.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádosti jsou vyřizovány na počkání.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

Tuto životní situaci není možné řešit elektronickou poštou.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Odkaz na doplňující informace


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením - pruvodce.gov.cz


24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor organizační správy a informatiky Městského úřadu v Uherském Hradiště.


26. Kontaktní osoba 

Podatelna a Informace, tel.: 572525111,  


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.06.2023


28. Popis byl naposledy aktualizován

12.06.2023


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Martina Gryčová

T: 572 525 137
M: 605 203 086
E: Martina.Grycova@mesto-uh_cz