Evropský parkovací průkaz pro osoby zdravotně postižené

4. Základní informace k životní situaci

Výměna Evropského parkovacího průkazu, vyřízení nového Evropského parkovacího průkazu.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • žadatel, který má v držení Evropský parkovací průkaz ZTP nebo ZTP/P, případně jeho zákonný zástupce či opatrovník
 • žadatel, který je oprávněn žádat o vystavení Evropského parkovacího průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně jeho zákonný zástupce či opatrovník

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Vlastnictví průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 • Vydávající pracovník prověří správnost údajů (dle předloženého průkazu ZTP nebo ZTP/P pro klienty s tělesným, zrakovým, mentálním a sluchovým postižením) a občanského průkazu.
 • Speciální označení O7 se nevydává držitelům průkazu ZTP a ZTP/P, kteří jsou postiženi úplnou nebo praktickou hluchotou. Těm se vydává označení O2 se symbolem ucha.
 • V případě kombinovaného postižení (sluchové s pohybovým) má občan nárok na parkovací kartu O7 i kartu O2, jinak má nárok pouze na kartu s označením O2 (jen v případě, že sám vozidlo řídí !!).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Žadatel se musí osobně dostavit na úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého bydliště.


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního úřadu, Protzkarova 33, Uherské Hradiště, popř. jiné úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
kanc. č. 233 (2. patro)
Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 525 553.

Úřední hodiny:

pondělí 08.00 – 17.00
středa 08.00 – 17.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Je nutné doložit:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz),
 • rozhodnutí o udělení ZTP nebo ZTP/P,
 • protokol Úřadu práce o převzetí průkazu OZP,
 • průkaz ZTP nebo ZTP/P,
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm na papíru s min.160 g/m², aktuální a odpovídající podobě žadatele,
 • stávající parkovací průkaz, byl-li vydán,
 • v případě zastoupení doklad o opatrovnictví + OP.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

Správní poplatky nejsou stanoveny.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Situace bude řešena bezodkladně, zpravidla na počkání.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

Tuto životní situaci není možné řešit elektronickou poštou.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 •  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy 
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend Městského úřadu v Uherském Hradiště


26. Kontaktní osoba 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2021


28. Popis byl naposledy aktualizován

22.12.2020


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení dopravního úřadu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Chytilová

T: 572 525 553
M: 720 402 079
E: Lenka.Chytilova@mesto-uh_cz