Expozice - Věznice Uherské Hradiště

Dva totalitní režimy – nacistický a komunistický – jsou ústředními tématy nové expozice věnované bývalé uherskohradišťské věznici. Unikátní videozáběry pořízené z dronu, audionahrávky s bývalými vězni, dobové fotografie a dokumenty, to vše bude tvořit expozici o bývalé věznici v Uherském Hradišti. Umístěna bude v podkroví Reduty a její otevření je plánováno na začátek dubna 2017.

Expozice vzniká na základě v únoru 2016 podepsaného Memoranda o vzájemné spolupráci města Uherské Hradiště, Klubu kultury Uherské Hradiště, spolku Memoria a Slováckého muzea v Uherském Hradišti, které je odborným garantem. Obsahově bude výstava zaměřena především na historii objektu věznice a připomínku zločinů nacistické a komunistické zvůle páchaných na vězních.
Součástí expozice budou záběry z věznice, která v tuto chvíli není pro veřejnost zpřístupněna. Návštěvník se tak může pomyslně projít nejen věznicí a po vězeňském dvoře, ale díky záběrům z dronu si vytvoří konkrétní představu o rozsahu celého vězeňského objektu. Videozáběry budou doplněny o audionahrávky – rozhovory s bývalými politickými vězni.
"Expozici jsme zatím umístili do prostor, které jsou v majetku města Uherské Hradiště, abychom umožnili veřejnosti informovat se o výše zmíněných tématech do doby, než bude za podobným účelem zřízena stálá expozice přímo v objektu bývalé věznice," informoval starosta města Stanislav Blaha.

Věznice byla postavena na konci 19. století jako věznice krajského soudu (Justiční palác s vezením). Za druhé světové války ji využívalo gestapo jako zajišťovací vazbu a německý úřední soud. Po skončení války se ve zdejší věznici poprvé popravovalo, a to v souvislosti s činností mimořádného lidového soudu, který rozhodoval v případech nacistických zločinců a zrádců. Další popravy následovaly na počátku 50. let. V té době zde již působili vyšetřovatelé Státní bezpečnosti, jejichž kruté vyšetřovací metody nechvalně věznici v Uherském Hradišti proslavily. K nim se ostatně příslušníci StB přiznali a protokoly jejich výpovědí budou také součástí expozice. Samostatná část bude věnována životu za mřížemi. Přiblíží osudy některých bývalých politických vězňů, jejich vzpomínky, a také připomene ty, kteří přišli o život na vězeňském dvoře.

V roce 1960 přestala věznice sloužit svému původnímu účelu z důvodu reformy veřejné správy. Tím však její příběh neskončil. V 60. a 80. letech vznikly dva návrhy, jak objekt rekonstruovat a následně využít. Ani jeden z nich nebyl realizován, ale jistě zaslouží pozornost jako předchůdce současných snah. Dění kolem věznice po roce 1989 bylo obdobím slibů, nadějí, zklamání a nezájmu. Zatím poslední událostí je letošní podpis memoranda šesti institucí na revitalizaci věznice a vytvoření muzea, které podá svědectví o životě za mřížemi.