Expozice Věznice Uherské Hradiště

Princ4.JPG Nejcitlivější místo historie města Uherského Hradiště – bývalá věznice, se opět stane centrem zájmu veřejnosti. 27. dubna v 17 hodin bude ve výstavních prostorech podkroví Reduty slavnostně otevřena stálá expozice Věznice Uherské Hradiště. Ústředními tématy výstavy, která je předvojem budoucí stálé expozice v nejvíce autentické části samotné věznice, jsou dva totalitní režimy – nacistický a komunistický.

Obsahově je výstava zaměřena především na historii objektu věznice a připomínku zločinů nacistické a komunistické zvůle páchaných na vězních. Součástí expozice jsou záběry z věznice, která v tuto chvíli není pro veřejnost zpřístupněna. Návštěvník se tak může pomyslně projít nejen věznicí a po vězeňském dvoře, ale díky záběrům z dronu si vytvoří konkrétní představu o rozsahu celého vězeňského objektu. Videozáběry jsou doplněny o audionahrávky – rozhovory s bývalými politickými vězni, dobové fotografie a dokumenty. Výstava vznikla ve spolupráci města Uherského Hradiště, Slováckého muzea, Klubu kultury Uherské Hradiště a spolku Memoria. Jejími autory jsou Mgr. Pavel Portl a Anna Stránská z Memorie. Originální vizuální podobu výstavním panelům vtiskla MgA. Zuzana Skopalová.

Věznice byla postavena na konci 19. století jako věznice krajského soudu (Justiční palác s vězením). Za druhé světové války ji využívalo gestapo jako zajišťovací vazbu a německý úřední soud. Po skončení války se ve zdejší věznici poprvé popravovalo, a to v souvislosti s činností mimořádného lidového soudu, který rozhodoval v případech nacistických zločinců a zrádců. Další popravy následovaly na počátku 50. let. V té době zde již působili vyšetřovatelé Státní bezpečnosti, jejichž kruté vyšetřovací metody nechvalně věznici v Uherském Hradišti proslavily. K nim se ostatně příslušníci StB přiznali a protokoly jejich výpovědí budou také součástí expozice. Samostatná část expozice bude věnována životu za mřížemi. Přiblíží osudy některých bývalých politických vězňů, jejich vzpomínky, a také připomene ty, kteří přišli o život na vězeňském dvoře. V roce 1960 přestala věznice sloužit svému původnímu účelu z důvodu reformy veřejné správy.

 Výstava v Redutě je základem budoucí expozice přímo ve věznici   

"Je to dočasné řešení, ale vidíme v tom smysl," říká starosta města Stanislav Blaha. "Zatím jsme výstavu umístili do výstavních prostor, které jsou v majetku města Uherské Hradiště, abychom umožnili veřejnosti informovat se o výše zmíněných tématech do doby, než bude za podobným účelem zřízena stálá expozice přímo v objektu bývalé věznice. Její rozsah schválilo na začátku měsíce dubna zastupitelstvo města," přiblížil starosta. V prostorách bývalé věznice v budoucnu vzniknou dvě stálé expozice. Muzeum totalitních režimů, jehož přípravu a realizaci má na starosti Moravské zemské muzeum Brno a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a dále expozice s pracovním názvem Železná opona, kterou realizuje Slovácké muzeum. Ta bude sledovat formy komunistické propagandy.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz