Fasáda radnice je ve velmi špatném stavu, potřebuje obnovu

IMG_7690.JPG Historická budova radnice, jedna z dominant Masarykova náměstí v Uherském Hradišti, se dočká obnoveného vzhledu. Práce na fasádě budovy zahájí město v dubnu.

Podle restaurátorského průzkumu je stav fasády historické budovy radnice neuspokojivý až havarijní. Projekt proto zahrnuje obnovu fasády včetně štukové výzdoby budovy radnice a s tím související stavební práce. Půjde o opravu střechy včetně klempířských prvků a výměnu okenních výplní v podkroví objektu či výměnu nebo repase oken na uliční i dvorní fasádě budov. Sochy atlantů u hlavního vchodu do budovy nejsou do projektu zahrnuty.  Byly již restaurovány před několika lety.

V rámci vedlejší budovy bude provedena oprava fasády ve dvorní části, oprava střechy (poškozených šablon krytiny) a výměna oken u schodišťového prostoru.

Ve veřejné zakázce byla vybrána firma  STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o., s nabídkovou cenou 11, 8 milionu korun (s DPH).  Město má zažádáno o dotaci z „Programu regenerace MPZ“, dotace by zahrnovala 1,75 mil. korun

Opravy proběhnou za plného provozu radnice. Budeme se snažit práce organizovat tak, aby vliv prací na chod radnice byl minimální. Pokud nějaká dílčí omezení nastanou, bude o nich veřejnost včas informována.

Předpokládaný termín zahájení prací je 10. dubna, skončit by měl do 6. září. 

Budova na Masarykově náměstí s číslem popisným 19  byla vystavěna v letech 1891 – 1893 jako městská spořitelna na místě dvou starších měšťanských domů podle plánů brněnských architektů Vojtěcha Dvořáka a Karla Welzla. Novorenesanční průčelí zdobí atlanti od pražského sochaře Antonína Poppa.  Zasedací (obřadní) síň vyzdobil Joža Uprka nástěnnými malbami, které znázorňují založení města Přemyslem Otakarem II. a potvrzení privilegií města Jiřím z Poděbrad.

Architektonicky působivá stavba z období historismu s hodnotnými dochovanými interiéry se dnes považuje za neodmyslitelnou součást náměstí.  Zrekonstruována byla v roce 1997.

IMG_9223.JPG