Finanční dar pro narozené dítě

4. Základní informace k životní situaci

Město Uherské Hradiště poskytuje dětem, které mají od narození trvalý pobyt v Uherském Hradišti, do 12 měsíců od data narození finanční dar ve výši 5 000 Kč. Nárok na poskytnutí daru upravují Pravidla pro poskytování finančního daru pro narozené dítě.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rodič (zákonný zástupce dítěte) 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Trvalý pobyt dítěte od data narození v Uherském Hradišti, nepřetržitý trvalý pobyt jednoho ze zákonných zástupců (žadatele) v Uherském Hradišti v době podání žádosti nejméně 1 rok, bezdlužnost žadatele vůči městu Uherské Hradiště.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Je nutné vyplnit žádost o poskytnutí finančního daru pro narozené dítě, osobně si nechat v žádosti potvrdit bezdlužnost vůči městu Uherské Hradiště na právním odboru-vymáhání pohledávek a žádost odevzdat na podatelně Městského úřadu Uherské Hradiště.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště.


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Útvar kanceláře starosty, oddělení propagace a vnějších vztahů, Martina Gryčová. 

Úřední hodiny:

  • Pondělí, středa 8.00 - 17.00
  • Ostatní dny 8.00 - 14.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Občanský průkaz žadatele pro potvrzení bezdlužnosti na právním odboru.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o poskytnutí finančního daru pro narozené dítě naleznete na webu města nebo můžete vyzvednout osobně na podatelně Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Žádné 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nárok na výplatu finančního daru vzniká splněním podmínek stanovených Pravidly pro poskytování finančního daru pro narozené dítě v článku 2. Příjemcem finančního daru je žadatel, se kterým bude uzavřena darovací smlouva. Finanční dar se vyplácí do 30 dnů od podpisu darovací smlouvy na účet žadatele, případně v hotovosti v pokladně Městského úřadu Uherské Hradiště. V případě, že darovací smlouva nebude uzavřena do 30 dnů od předání smlouvy žadateli k podpisu, nárok na výplatu finančního daru zaniká.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Nelze vyřídit elektronicky 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy 

22. Další informace

Součástí žádosti o poskytnutí finančního daru je i udělení souhlasu žadatele s použitím osobních údajů pro Zpravodaj města Uherské Hradiště a s pozváním na vítání občánků.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Útvar kanceláře starosty, oddělení propagace a vnějších vztahů    


26. Kontaktní osoba

Martina Gryčová
Referentka
Telefon: 572 525 137 Mobil: 605 203 086 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.11.2021


28. Popis byl naposledy aktualizován

22.11.2021 


29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace