Ke stažení: 2021

 

Složky

Soubory

Zpravodaj města 2021/2
První občánek roku, zastávka Smetanovy Sady je od začátku roku v provozu, probíhají opravy laviček v centru města, nominace na nejlepší sportovce, sportovní kolektivy a trenéra za rok 2020 a mnoho...
Zpravodaj města 2021/3
Oprava hlavní křižovatky v Uherském Hradišti, výstavba nového moderního skateparku pokračuje, návrh osobností na cenu města, pomozte tvořit modernější Hradiště a další.
Zpravodaj města 2021/4
Modré bicykly usnadní cesty po městě, kruhové objezdy ozdobí květinové záhony, pokračování opravy hradeb v Dlouhé ulici, oprava chodníku ve Smetanových sadech a mnoho dalšího.
Zpravodaj města 2021/5
Město chce starý zimní stadion nahradit novým, obnovení provozu tržnice Na Stavidle, zápisy do mateřských škol, javory na Moravním náměstí musely pryč, nahradí je platan a dub, a mnoho dalšího.
Zpravodaj města 2021/6
Kulturní zařízení v Mařaticích čeká oprava, město upravilo ceník služeb na pohřebištích, vznik nového coworkingového centra na Mariánském náměstí, investiční záměr na využití Staré radnice a mnoho...
Zpravodaj města 2021/7
V parku Za Plotem vznikne nové workoutové hřiště, ZŠ Unesco má nové školní dílny, Uh. Hradiště je opět městem pro byznys, modernizace teplárny Mařatice a mnoho dalšího.
Zpravodaj města 2021/8
Uherské Hradiště má druhý nejlepší zpravodaj v republice, otevření kanceláře HUB 123, skončila druhá etapa revitalizace sídliště Na Rybníku, nový skatepark je v plném provozu a mnoho dalšího.
Zpravodaj města 2021/9
Nové workoutové hřiště v parku Za Plotem, rekonstrukce Růžové ulice v centru města, velká obnova zeleně kolem Velehradské třídy a mnoho dalšího.
Zpravodaj města 2021/10
Začala výstavba zastávek na ul. Sokolovská, kulaté stoly k modernizaci teplárny v Mařaticích, ocenění města v oblasti nakládání s odpady, ocenění lidovým tvůrcům a mnoho dalšího.
Zpravodaj města 2021/11
Web Hradiště chytře oceněn Zlatým erbem, nominace nejlepších sportovců za rok 2021, na jaře se další místa města rozzáří barvami květin, využití bývalého areálu nemocnice a mnoho dalšího.
Zpravodaj města 2021/12
Vánoční výzdoba ve městě, ohlédnutí za oslavy 17. listopadu, obnova dětského hřiště na sídlišti Hliník, město vymění povrch na dalších parkovištích ve Štěpnicích, ocenění pro pedagogické...

Vytvoření složky: 21.12.2020 08:56 Jitka Ujčíková
Počet zobrazení: 1703