Ke stažení: Pozemní komunikace

 

Složky

Soubory

Žádost o povolení provádět stavbu/terénní úpravy v ochranném pásmu silnice
Žádost o povolení provádět stavbu, terénní úpravy v ochranném pásmu silnice II., III. třídy 
Žádost o povolení připojení
Žádost o povolení připojení silnice, místní komunikace, nemovitosti k silnici II., III. třídy, místní komunikaci.
Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice
Žádost o povolení uzavírky a objížďky silnice II., III. třídy, místní komunikace 
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II., III. třídy, místní komunikace (včetně chodníku).
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice - umístění inženýrských sítí
Nevztahuje se na výkopové práce a případnou uzavírku komunikace, to je nutno řešit vždy samostatnou žádostí, která je ke stažení sekci "formuláře". 
Žádost o vydání povolení k nadměrné přepravě
Žádost k přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel s nadměrnými rozměry nebo hmotností.

Vytvoření složky: 14.02.2017 15:04 Jindřich Stašek
Poslední změna složky: 14.02.2017 15:04 Jindřich Stašek
Počet zobrazení: 3468