Ke stažení: Vodní hospodářství

 

Složky

Soubory

9-Žádost o stavební povolení k domovní ČOV, studni (domácnosti)
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)
16-Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni
Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav nebo stavebních úprav.
17-Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru.
18-Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby domácností a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému...
19-Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
19-Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému...

Vytvoření složky: 14.02.2017 15:09 Jindřich Stašek
Poslední změna složky: 16.02.2017 10:42 Jindřich Stašek
Počet zobrazení: 1054