Ke stažení: Pozemky

 

Složky

Soubory

Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2016/0040/SMM
Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2016/0040/SMM ze dne 01.03.2016, týkající se výpůjčky částí pozemků p. č. 3164/73 o výměře 658 m2, p. č. 3164/84 o výměře 2 m2 a...
Výpůjčka částí pozemku v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
Jedná se o výpůjčku částí pozemku p. č. 2058/98 o výměře cca 9 m2 a o výměře cca 2 m2 v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem realizace vjezdu/sjezdu a přístupového...
Pronájem pozemku p. č. 195 v k.ú. Vésky
Jedná se o pronájem pozemku p. č. 195 o celkové výměře 46 m2 v k.ú. Vésky.
Výpůjčka části pozemku v k.ú. Uherské Hradiště a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
Jedná se o výpůjčku části pozemku p. č. 1418 o výměře cca 4,2 m2 v k.ú. Uherské Hradiště a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem realizace zateplení BD č. p. 784, Tř. Maršála...

30 90 120 150 180      ››

Vytvoření složky: 21.03.2017 08:43 Jitka Ujčíková
Poslední změna složky: 21.03.2017 08:48 Jitka Ujčíková
Počet zobrazení: 929