Ke stažení: Pozemky

 

Složky

Soubory

Pronájem 1 ks mikrotrubičky kabelu metropolitní komunikační sítě v k.ú. Mařatice
Jedná se o pronájem 1 ks mikrotrubičky kabelu metropolitní komunikační sítě v celkové délce 350 bm, vedeného v trase vyznačené ve výkresu situace (viz níže) na pozemcích p. č. 2068/15, p....
Uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 2016/0776/SMM
Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 2016/0776/SMM ze dne 23.12.2016, týkající se pachtu pozemků a částí pozemků o celkové výměře 370 585 m2, vše v k.ú. Jarošov u...

30 90 120 150 180 300      ››

Vytvoření složky: 21.03.2017 08:43 Jitka Ujčíková
Poslední změna složky: 21.03.2017 08:48 Jitka Ujčíková
Počet zobrazení: 5027