Ke stažení: Pozemky

 

Složky

Soubory

Výpůjčka částí pozemku v k. ú. Míkovice nad Olšavou a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
Jedná se o výpůjčku části pozemku p. č. 335/1 o výměře cca 13 m2 v k. ú. Míkovice nad Olšavou a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem realizace sjezdu/vjezdu na části pozemku p. č....
Výpůjčka částí pozemku v k. ú. Vésky a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
Jedná se o výpůjčku části pozemku p. č. 565/2 o výměře cca 32 m2 v k. ú. Vésky a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem realizace sjezdu/vjezdu na části pozemku p. č. 565/2 v k....
Výpůjčka částí pozemku v k. ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
Jedná se o výpůjčku částí pozemku p. č. 400/69 o výměře cca 15,33 m2 a o výměře cca 31,46 m2 v k. ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem realizace dvou vjezdů/sjezdů na...
Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2016/0040/SMM, ve znění Dodatků č. 1 a 2
Jedná se o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2016/0040/SMM ze dne 01.03.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27.12.2018 a Dodatku č. 2 ze dne17.12.2019, týkající se výpůjčky...
Pronájem části pozemku v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
Jedná se o pronájem části pozemku p. č. 3061/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem umístění části parkoviště na část pozemku p. č. 3061/1 v...
Pronájem části pozemku p. č. 651/2 v k.ú. Uherské Hradiště
Jedná se o pronájem části pozemku p. č. 651/2 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Uherské Hradiště.
Budoucí pronájem vodohospodářského zařízení v k.ú. Uherské Hradiště a zajištění jeho provozu
Jedná se o budoucí pronájem vodohospodářského zařízení o celkové délce 56,0 m, umístěného na částech pozemků p. č. 1311/2 v délce 12,5 m a p. č. 1336 v délce 43,5 m, oba v k.ú. Uherské...
Převod pozemku a částí pozemků v k.ú. Mařatice
Jedná se o převod pozemku p. č. 3060/8 o celkové výměře 10 m2, části pozemku p. č. 3060/6 o výměře cca 45 m2, části pozemku p. č. 3060/31 o výměře cca 43 m2 a části pozemku p. č....
Převod částí pozemků v k.ú. Mařatice a části pozemku v k.ú. Sady
Jedná se o převod části pozemku p. č. 3060/31 o výměře cca 22 m2, části pozemku p. č. 437/143 o výměře cca 14 m2 a části pozemku p. č. 2054/4 o výměře cca 16 m2, vše v k.ú. Mařatice a...
Převod částí pozemků v k.ú. Mařatice a v k.ú. Sady
Jedná se o převod části pozemku p. č. 2054/4 o výměře cca 33 m2 v k.ú. Mařatice a části pozemku p. č. 789/5 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Sady.
Převod částí pozemků v k.ú. Mařatice a v k.ú. Sady
Jedná se o převod části pozemku p. č. 2054/4 o výměře cca 33 m2 v k.ú. Mařatice a části pozemku p. č. 789/5 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Sady.
Výpůjčka částí pozemků v k. ú. Jarošov u Uherského Hradiště a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
Jedná se o výpůjčku částí pozemku p. č. 194/2 o výměře cca 4,17 m2, o výměře cca 25,16 m2 a o výměře cca 1,74 m2 a části pozemku p. č. 194/3 o výměře cca 6,09 m2, oba v k. ú. Jarošov...

30 90 120 150 180 300      ››

Vytvoření složky: 21.03.2017 08:43 Jitka Ujčíková
Poslední změna složky: 21.03.2017 08:48 Jitka Ujčíková
Počet zobrazení: 4593