Ke stažení: Pozemky

 

Složky

Soubory

Pacht částí pozemků p. č. 235/9 a p. č. 793/26, oba v k.ú. Sady
Pacht části pozemku p. č. 235/9 o výměře cca 218 m2 a části pozemku p. č. 793/26 o výměře cca 80 m2, oba v k.ú. Sady.
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2021/0450/SMM-SP
Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2021/0450/SMM-SP ze dne 02.08.2021, týkající se výpůjčky částí pozemků p. č. 653/51 o výměře 180,50 m2, p. č. 653/52 o výměře 10 m2 a p....
Výpůjčka pozemku a částí pozemků, vše v k.ú. Míkovice nad Olšavou a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
Jedná se o výpůjčku pozemku p. č. 768/69 o celkové výměře 12 m2 a částí pozemků p. č. 187 o výměře cca 141 m2, p. č. 768/81 o výměře cca 14 m2, p. č. 768/82 o výměře cca 70 m2 a p. č. 768/85 o...
Převod části pozemku p. č. 653/22 v k.ú. Uherské Hradiště
Jedná se o převod části pozemku p. č. 653/22 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Uherské Hradiště.
Převod části pozemku p. č. 653/22 v k.ú. Uherské Hradiště
Jedná se o převod části pozemku p. č. 653/22 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Uherské Hradiště.
Výpůjčka částí pozemku p. č. 2065/90 v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
Jedná se o výpůjčku části pozemku p. č. 2065/90 o výměře cca 16,81 m2 v k.ú. Mařatice a udělení souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem vybudování vjezdu/sjezdu na části pozemku p. č. 2065/90 v...
Výpůjčka částí pozemku p. č. 2065/13 v k.ú. Mařatice a souhlas s navrhovaným stavebním záměrem
Jedná se o výpůjčku částí pozemku p. č. 2065/13 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Mařatice a udělení souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem vybudování dvou vstupů a vjezdu/sjezdu na části pozemku p. č....

30 90 120 150 180 300 600      ››

Vytvoření složky: 21.03.2017 08:43 Jitka Ujčíková
Poslední změna složky: 21.03.2017 08:48 Jitka Ujčíková
Počet zobrazení: 9621