Program na podporu obnovy historické architektury

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí 2023 dotační program na podporu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště.

Program Podpora obnovy historické architektury (POHA) se zřizuje k poskytování finančních příspěvků na obnovu objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami a nachází se kdekoliv v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice, Vésky. Dále je POHA určena pro obnovu objektů, které jsou prohlášeny za kulturní památku, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště.

Příspěvky poskytované z POHA jsou přísně účelově vázány. Mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících obnovu památkových hodnot objektu, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, resp. na práce investiční povahy.

Žádosti o dotace z POHA s příslušnými přílohami se předkládají od 16. března 2023 do 15. května 2023 na Útvar městského architekta, budova Masarykovo nám. 19.

 

Kontaktní osoba:
Libuše Hradilová
Útvar městského architekta
tel.: 572 525 242
e-mail: libuse.hradilova@mesto-uh_cz

Související dokumenty:

 Přehled poskytnutých dotací:

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Libuše Hradilová

T: 572 525 242
E: Libuse.Hradilova@mesto-uh_cz