Fond obnovy historické architektury

Město Uherské Hradiště nabízí majitelům historicky či architektonicky cenných objektů možnost požádat o dotaci z Fondu obnovy historické architektury na obnovu vnějšího vzhledu domu, tedy na opravu střechy, výplní otvorů či fasády.

Termíny pro podávání žádostí jsou vypisovány dvakrát ročně. Maximální výše dotace je 150 000 Kč, přičemž povinný podíl vlastníka je 25 % uznatelných nákladů.

Pokud Vás tato informace zaujala, neváhejte oslovit administrátora programu, kterým je Útvar městského architekta.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Libuše Hradilová

T: 572 525 242
E: Libuse.Hradilova@mesto-uh_cz