Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA

Městská policie Uherské Hradiště provádí pro občany Uherské Hradiště v rámci Programu prevence kriminality forenzní identifikačního značení jízdních kol syntetickou DNA (FIZ).

Ochrana jízdních kol za pomoci FIZ, je moderní metodou ochrany majetku, především s preventivním účinkem. Vlastním FIZ rozumíme roztok lepidla a mikroteček s unikátním identifikačním kódem, který je po aplikaci na označovaný předmět a následném zaschnutí pouhým okem neviditelný. Samotný roztok obsahuje i svůj specifický syntetický DNA kód, což je výhodné v případě, že by došlo pachatelem k odstranění všech mikroteček. Identifikace předmětu je pak také možná právě díky složení lepidla.

Každé označené jízdní kolo bude vybaveno příslušnou samolepkou s upozorněními o tomto označení a následně zavedeno do Evidence jízdních kol MP Uherské Hradiště a rovněž do mezinárodní databáze REFIZ – registru forenzního identifikačního značení.

Cílem FIZ jsou především:

  • odradit pachatele od krádeže
  • snížit kriminalitu – např. krádeže jízdních kol
  • znemožnit další používání odcizených předmětů
  • zvýšit riziko dopadení pachatele
  • omezit prodej odcizených předmětů
  • minimalizovat podvody s jízdními koly u pojišťoven

Veškeré informace o možnostech označení jízdního kola syntetickou DNA budou podány na služebně Městské policie Uherské Hradiště, ul. Hradební 174, kde si zájemce vyzvedne přihlášku do evidence jízdních kol značených FIZ a následně si domluví termín samotného značení, případně telefonicky na čísle 572525502 nebo prostřednictvím mailu na adrese jaroslav.jezo@mesto-uh_cz.

 
pdf.png Přihláška do evidence jízdních kol, soubor typu pdf, (222,15 kB)

 

Logo MV ČR

Projekt „FORENZNÍ ZNAČENÍ JÍZDNÍCH KOL SYNTETICKOU DNA“ je realizován s dotační podporou Ministerstva vnitra České republiky.

Kontakty na odpovědnou osobu

Městská policie
Hradební 174
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jaroslav Ježo

T: 572 525 502
M: 728 933 067
E: Jaroslav.Jezo@mesto-uh_cz