Franklovka - dům č. 368

Franklovka, objekt v secesním stylu s wagneriánskými prvky situovaný na tříde Maršála Malinovského, je sídlem dvou oborů střední uměleckoprůmyslové školy.

Hlavní průčelí domu je členěno sedmi okny a uprostřed plochým rizalitem se segmentovým štítem. Obě nároží domu jsou zaoblená a završují je kruhové věžičky s kupolemi. Patro od přízemí odděluje profilovaná římsa, korunní římsa pod střechou je umístěna na stylizovaných konzolách. Plochu mezi okny v přízemí člení pásová bosáž, v patře plastická omítka.  

Nejzajímavějšími architektonickými detaily jsou oválné zlacené terče a výzdoba kolem okna v patře rizalitu.

Dům postavil v roce 1920 podle vlastního projektu uherskohradišťský stavitel Julius Kopp pro firmu Josef Frankl & spol., výroba lihovin. Budova měla místnost pro vrátného, kancelářské a manipulační prostory, místnost k plnění slivovice a borovičky do lahví, místnost destilační a rektifikační, kotelnu, skladiště, stáje, bednárnu a byty pro zaměstnance. V roce 1931 byla ještě destilárna firmy rozšířena do dvorního traktu domu čp. 263. V roce 1939 objekt odkoupil Karel Pilát, který vyráběl rovněž lihoviny a provozoval obchod ovocnými šťávami a vínem. Po třech letech mu bylo okupanty odebráno živnostenské oprávnění, po válce pokračoval ve výrobě až do znárodnění v roce 1948.  

Po vzniku Krajského velitelství Státní bezpečnosti 1.1.1949 byla do prostor Franklovky umístěna jeho úřadovna, a to až do roku 1960. V prvním patře budovy se nacházel zpravodajský referát, který disponoval 3 místnostmi a fotolaboratoří. V podkroví byly vyšetřovací místnosti, v přízemí a možná i ve sklepě se mohly nacházet cely (není doloženo písemnými prameny).