Garden Food festival - uzavírka

IMG_5162.JPG Z důvodu konání společenské akce Garden Food Festival v prostorách městského parku Smetanovy sady bude v neděli 1. 9. 2019 z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků akce a její dopravní obslužnosti uzavřena pro motorovou dopravu ul. U Stadionu a navazující ul. Lechova a Mojmírova (po ul. Rostislavovu). Děkujeme řidičům za ohleduplnost a respektování přechodného dopravního značení.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178
E: Dusan.Pavlicek@mesto-uh_cz