Generel cyklistické dopravy v Uherském Hradišti

Hlavním cílem generelu cyklistické dopravy v Uh. Hradišti je nastolit koncepci rozvoje udržitelného způsobu dopravy a snížení podílu automobilové dopravy ve městě na základě myšlenky rozvoje „zdravého“ města. Vytvoření dopravní sítě pro cyklisty je v cyklogenerelu směřováno převážně do hlavního dopravního prostoru. Vhodně usměrněný pohyb cyklistů na vozovce společně s vozidly je bezpečný a plynulý. Má také nižší nároky na stavební úpravy, případně výstavbu nových komunikací, což umožňuje jednodušší, rychlejší a levnější rozvoj dopravní sítě pro cyklisty.

Generel cyklistické dopravy v Uherské Hradiště ke stažení: