Generel dopravy souměstí

Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice je koncepčním dokumentem zabývajícím se analýzou a návrhem trvale udržitelného dopravního systému podporujícího zejména pěší, cyklistickou a veřejnou hromadnou dopravu. Koncepce je založena na nových principech plánování a je v souladu s národní a krajskou politikou a politikou Evropské unie.

Koncepce dopravy reaguje na záměry územního plánování a zajišťuje dostupnost všem
cílovým skupinám, preferuje ekologickou dopravu s omezením dopadu na životní prostředí a
spotřebu energie. Významné jsou také snahy zlepšit bezpečnost dopravy snížením počtu
kritických míst.


Návrh obsahuje strategické cíle, opatření a aktivity pro střednědobý horizont roku 2035 s
vymezením vybraných aktivit k realizaci v krátkodobém horizontu.

 

TEXTOVÁ ČÁST

pdf.png Analytická část, soubor typu pdf, (14,63 MB)

pdf.png Návrhová část, soubor typu pdf, (37,58 MB)

 

GRAFICKÁ ČÁST

gif.png Model MHD varianta 1, výhledový rok 2035, soubor typu gif, (5,05 MB)

gif.png Model MHD varianta 2, výhledový rok 2035, soubor typu gif, (5,06 MB)

gif.png Model zatížení IAD (prognóza roku 2035, stávající komunikační síť), soubor typu gif, (13,02 MB)

gif.png Model zatížení IAD (prognóza roku 2035, výhledová komunikační síť), soubor typu gif, (13,5 MB)

gif.png Model zatížení IAD (základní rok 2014/2015), soubor typu gif, (13,08 MB)

pdf.png Návrh dopravních opatření pro cyklistickou dopravu, soubor typu pdf, (20,47 MB)

pdf.png Návrh hlavních bezbariérových tras pěší dopravy, soubor typu pdf, (4,78 MB)

pdf.png Návrh střednědobého plánu rozvoje dopravy pro období +10 let, soubor typu pdf, (5,9 MB)

pdf.png Návrh úprav základní sítě tras cyklistické dopravy, soubor typu pdf, (20,67 MB)

 gif.png Rozdílový kartogram IAD 2035 vs. základní rok 2014/2015, soubor typu gif, (11,23 MB)