Hasiči z Jarošova a Vések dostali nové vybavení - čerpadla i vysílačky

IMG_6986.JPG Novými prostředky vybavilo jednotky dobrovolných hasičů z Vések a Jarošova město Uherské Hradiště s přispěním Zlínského kraje.

Jednotce z Jarošova přispěje ke zvýšení akceschopnosti nové plovoucí čerpadlo PH - Cyklon 1 s motorem Honda a nové radiostanice Motorola, ruční i do vozidla.  Jednotka z Vések byla zase vybavena novým výkonným a spolehlivým elektrickým kalovým čerpadlem a také radiostanicemi Motorola. Pro obě jednotky se jednalo o investici téměř 150 tisíc korun. Polovinou částky podpořil tento nákup ze dvou dotačních programů Zlínský kraj.


Jarosov-1a.jpg


„Vzhledem k rozmarům počasí, nezbytné pomoci při zásahu i realizaci jiných krizových opatření a pomoci občanům jsou jednotky dobrovolných hasičů nepostradatelnou složkou, zřízenou městem Uherské Hradiště. Proto neváháme vyžít všech možností, jak modernizovat jejich vybavení a zvýšit tak jejich akceschopnost,“ uvedl starosta města Stanislav Blaha.Město Uherské Hradiště zřizuje na základě požárního zákona 5 jednotek dobrovolných hasičů (Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Míkovice a Vésky). Ty zasahují na území města zejména při požárech budov nebo polního porostu, pomáhají ale i při mimořádných událostech, například při odstraňování následků živelních pohrom. Členové jednotek, zřízených městem, se aktivně podílejí na přípravě mládeže, organizaci společenských akcí v jednotlivých městských částech nebo při úklidu veřejných prostor v rámci celorepublikových akcí.

Logo Zlínský kraj


Vesky-2a.jpg


Vesky-1a.jpg


Jarosov-2a.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu