Historie

Čestné ocenění kvality architektonického díla uděluje město Uherské Hradiště od roku 1992. Za jeho dvacetiletou historii byla bronzová tabulka z dílny akademického sochaře Jiřího Habarty, označující významný architektonický počin jako Dům roku či stavební dílo jako Stavba roku, osazena již na 41 uherskohradišťských objektech.

Dosud byly oceněny tyto domy či stavby na území města Uherské Hradiště: 

Dům roku 1992 Peněžní dům, Havlíčkova ulice č.p. 1221
Dům roku 1993 Podnikatelský dům s kavárnou Kovak, Havlíčkova ulice č.p.160 
Dům roku 1994  Bývalá Měšťanská beseda, Hradební ulice č.p. 189 
Dům roku 1995  Stará radnice, Prostřední ulice č.p.130 
Dům roku 1996  Býv. Františkánský klášter s archivem, Velehradská tř. č.p.124 
Dům roku 1997  Podnikatelský dům, Na Splávku č.p.1248 
Dům roku 1998  neudělen 
Stavba roku 1998  Býv. císařská zbrojnice s Galerií SM, Otakarova ulice č.p. 103 
Dům roku 1999  Tělocvična gymnázia, Velehradská třída č.p. 218 
Dům roku 2000  Provozní Správy a údržby silnic Uherské Hradiště
Dům roku 2001  Reduta na Masarykově náměstí 
Dům roku 2002  Sídlo společnosti Barco v Mařaticích 
Dům roku 2003  Hotel Slunce s pasáží na Masarykově náměstí 
Dům roku 2004  Sportovní areál Uherské Hradiště
Stavba roku 2004  Výpravní budova železniční stanice Uherské Hradiště 
Dům roku 2005  Hotel a vinárna Koníček 
Dům roku 2006  Polyfunkční dům "Květák" 
Stavba roku 2006  Soubor staveb dopravní infrastruktury (Přeložka silnice III/05013 včetně podjezdu pod tratí ČD, Parkoviště u nemocnice, Parkoviště u nádraží ČD) 
Dům roku 2007  neudělen
Dům roku 2008  U Hejtmana Šarovce
Dům roku 2009 Penzion Na Stavidle
Dům roku 2010 Hotel Mlýnská
Stavba roku 2010 Aquapark
Dům roku 2011 Rezidence Hradební
Dům roku 2012 Slovácké centrum kultury a tradic (jezuitská kolej)
Stavba roku 2012 Zkapacitnění silnice II/497 a úprava křižovatky se silnicí I/55
Dům roku 2013 Galerie Zelný trh
Stavba roku 2013 Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích
Dům roku 2014 neudělen
Dům roku 2015 Revitalizace průmyslového areálu Sady
Stavba roku 2016 Soubor staveb Konverze vojenského cvičiště Uherské Hradiště - Rochus
Dům roku 2017 neudělen
Dům roku 2018

Rekonstrukce Základní umělecké školy Mariánské náměstí 125

Areál Autospol - revitalizace průmyslového areálu v Sadech

Stavba roku 2018  Obnova části hradeb v Kollárově ulici