Hlášení o chovu domácích prasat na území města Uherské Hradiště

piy.jpg Město Uherské Hradiště upozorňuje všechny chovatele domácích prasat na mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat.

Státní veterinární správa nařizuje všem chovatelům domácích prasat na území města Uherské Hradiště nahlásit potřebné údaje o chovu. Jedná se o jméno či název chovatele, adresu, kontakt, registrační číslo, místo chovu, katastrální území a počet chovaných prasat.

Tyto údaje jsou chovatelé povinni   nahlásit nejpozději do 31. 01. 2018 (do tohoto termínu je nutné doručit požadované informace).

Žádáme   všechny chovatele, aby údaje v rámci území města Uherské Hradiště včetně místních částí předávali ve struktuře viz. Formulář - Hlášení počtu prasat a to

těmito   způsoby:

1)        Osobně   na podatelně Městského úřadu, Masarykovo náměstí 19, 686 01   Uherské Hradiště.

2)        Elektronicky na   e-mail: jan.krcma@mesto-uh_cz .

3)        Datovou schránkou: ef2b3c5.

4)        Písemně   na adresu: Město Uherské Hradiště, Městský   úřad, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště.

Odpovědná osoba:

Ing. Jan Krčma, Ph.D.

tel: 572 525 840
e-mail:

Tabulka ke stažení: UH-tabulka-obcan_firma-hlaseni_poctu_prasat.docx

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jan Krčma, Ph.D.

T: 572 525 840
M: 739 488 476
E: Jan.Krcma@mesto-uh_cz