Hlášení údajů o chovu domácích prasat

Hlášeno 19.01.2018 a 22.01.2018.

Město Uherské Hradiště upozorňuje všechny chovatele domácích prasat na mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat.

Státní veterinární správa nařizuje všem chovatelům domácích prasat na území města Uherské Hradiště nahlásit potřebné údaje o chovu. Jedná se o jméno či název chovatele, adresu, kontakt, registrační číslo, místo chovu, katastrální území a počet chovaných prasat.

Tyto údaje jsou chovatelé povinni nahlásit nejpozději do 31. 01. 2018 na MěÚ Uherské Hradiště.

Formulář (Hlášení počtu prasat) a bližší informace naleznete na webových stránkách města Uherské Hradiště. 

V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Jana Krčmu, tel. 572 525 840.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Martina Gryčová

T: 572 525 137
M: 605 203 086
E: Martina.Grycova@mesto-uh_cz