Aktualizováno - 2. ETAPA OPRAV KŘIŽOVATKY ZAČÍNÁ O 2 DNY DŘÍVE - 13. 4.

hlavní křižovatka.jpg Aktualizace: První etapa oprav hlavní křižovatky skončí o dva dny dříve. Od 13. dubna již bude průjezdná ulice Sokolovská, naopak uzavřena bude od 13. dubna ulice Všehrdova.

AKTUALIZOVÁNO O PROVOZ MHD PŘI DRUHÉ ETAPĚ, viz. níže

PROVOZ MHD PŘI 2. ETAPĚ: 

Od úterý 13.4. dochází k zahájení 2. etapy opravy hlavní křižovatky (13.4. až 23.4.) v Uherském Hradišti, tedy o dva dny dříve proti původnímu plánu. Linky MHD pojedou takto:

  • linka č. 2 – beze změny, podle platného jízdního řádu
  • linka č. 3 – v průběhu druhé etapy nepojede!
  • linka č. 4 – podle platného jízdního řádu. Jízda směrem z UH, aut. n.,  do Jarošova pojede objížďkou přes sídliště Mařatice – Východ
  • linka č. 5 – pojede podle náhradního jízdního řádu  (viz web ČSAD) po své trase (UH, aut.n. – garáže ČSAD – Sady, Špitálky – Mařatice, sídl. Východ/hřbitov – Mařatice, dolní konec – UH, aut.n.
  • linka č. 6 – beze změny, podle platného jízdního řádu
  • linka č. 7 -  beze změny, podle platného jízdního řádu
  • linka č. 8 – podle náhradního jízdního řádu stejně jako v 1. etapě opravy  křižovatky (náhradní jízdní řád viz web ČSAD)
  • linka č. 9 -  podle náhradního jízdního řádu stejně jako v 1. etapě opravy křižovatky (náhradní jízdní řád viz web ČSAD)
ETAPA 2  AKTUALIZOVÁNO -  2.  ETAPA ZAČNE 13. 4. 2021 

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Ve druhé etapě bude realizována oprava povrchu na pravém jízdním pásu silnice I/55. Silnice II/497 bude v místě křížení se silnicí I/55 průjezdná, ale vozidlům jedoucím po silnici I/55 ve směru od Starého Města nebude odbočení na silnici II/497 umožněno. Stejně tak vozidlům jedoucím po silnici II/497 ve směru od Bílovic nebude umožněno odbočení na Hodonín. Vzhledem k tomu jsou navrženy objízdné trasy. Délka pracovního místa na silnici I/55 max. 300 m. Doprava bude cca v km 72,500 převedena na levý jízdní pás silnice I/55. Dále bude vedena v režimu 1+1, a to do cca km 72,800. Průjezdové šířka jízdních pruhů min. 2,75 m.

CHODCI

V místě křížení silnic I/55 a II/497 budou uzavřeny 2 přechody. Vzhledem k tomu je navržena obchozí a objízdná trasa. Ta bude vedena po stávajících chodnících podél silnice I/55.

VEŘEJNÁ DOPRAVA

V řešeném úseku se nachází jedna zastávka autobusu. Autobusový záliv nebude dotčen a zastávka tedy zůstane obsloužena na stávajícím místě v autobusovém zálivu. Autobusová doprava bude k objíždění uzavřené křižovatky silnic I/55 a II/427 využívat navrženou objízdnou trasu pro vozidla do hmotnosti 3,5t.

OBJÍZDNÁ TRASA

Objízdná trasa, vzhledem k omezené průjezdnosti křížení silnic I/55 a II/497, bude tonážně rozdělena. Objízdná trasa pro vozidla do 3,5t bude vedena po silnicích I/55, III/05014, ul. Větrná a ul. 1. máje. Konkrétně přes místní část města Mařatice. Tuto objízdnou trasu bude využívat také autobusová doprava.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t bude vedena po silnicích I/55, III/42826, III/42824, I/55, III/49725, III/49724 a II/497. Konkrétně přes město Staré Město, obce Huštěnovice, Babice, Spytihněv, město Napajedla, obce Topolná, Bílovice a místní část města Uherské Hradiště – Jarošov.

Objízdná trasa, vzhledem k omezení jízdy ve směru do centra města Uherské Hradiště, bude vedena po silnicích I/55, III/05013 a ul. Na Morávce, ul. Politických vězňů a ul. Hradební.


etapa II - objízdné trasy.jpg


SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

V křížení silnic I/55 a II/497 bude stávající světelné signalizační zařízení vypnuto.

PRO MÉDIA - AUDIO: 

Místostarosta města Uherské Hradiště Ing. Jaroslav Zatloukal: 

2021-03-09 Rekonstrukce hlavní křižovatky - Ing. Jaroslav Zatloukal.mp3, soubor typu mp3, (1,95 MB)

Další informace: 

INVESTOR: Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace

ZHOTOVITEL: Skanska a.s. 

Související dokumenty: 

Technicka_zprava.pdf, soubor typu pdf, (403,63 kB)

ZK-20-0858_SKANSKA_-_SILNICE_I55_KŘIŽOVATKA_SE_SILNICÍ_II497.pdf, soubor typu pdf, (2,96 MB)
ZK-20-0858_SKANSKA_-_SILNICE_I55_KŘIŽOVATKA_SE_SILNICÍ_II497_3.pdf, soubor typu pdf, (3,45 MB)
ZK-20-0858_SKANSKA_-_SILNICE_I55_KŘIŽOVATKA_SE_SILNICÍ_II497_2.pdf, soubor typu pdf, (2,7 MB)
ZK-20-0858_SKANSKA_-_SILNICE_I55_KŘIŽOVATKA_SE_SILNICÍ_II497_1.pdf, soubor typu pdf, (3,52 MB)