Holčičku, která se letos narodila jako první občánek města Uherské Hradiště, přivítal starosta.

IMG_5750.JPG Město Uherské Hradiště každoročně slavnostně vítá svého prvního občánka. Tím je první dítě s trvalým pobytem v Uherském Hradišti v daném roce, které se narodí v místní porodnici. Slavnostní přivítání bývá vždy na jaře, letos si však už druhý rok po sobě musel první občánek města na slavnostní přivítání počkat kvůli mimořádným opatřením až do června.

Letošní první občánek města Uherské Hradiště je holčička Nela Machálková a narodila se 4. ledna 2021.
Rodiče s malou dceruškou, jejím starším bratříčkem a nejbližší rodinou přijal dne 7. června starosta města Stanislav Blaha v obřadní síni radnice.
Prvního občánka a jeho rodiče čekal zápis do pamětní knihy města, finanční dar ve výši 15 tisíc korun a pamětní list.
Radnice už také obnovila běžná vítání občánků do života. „Kvůli protiepidemickým opatřením některé děti již „vítacímu“ věku trochu odrostly, ale my jsme rádi, že konečně můžeme děti vítat a naprostá většina rodičů i po několika odkladech termínů má o vítání stále zájem,“ potvrdil starosta Stanislav Blaha.
-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz