Hotel a pasáž Slunce

Hotel Slunce

Nejstarším známým majitelem domu je v roce 1602 zmiňován Jan Třebízký z Olivové hory. Že je jádro domu ještě starší, dokládá renesanční kamenný portálek, který je datovaný rokem 1578. 

V letech 1629 až 1763 byl dům majetkem velehradského kláštera. Mnichové se sem, pod ochranu městských hradeb, uchylovali hlavně ve válečných dobách. Vybudovali zde velkou komoru pro sklad soli. 

Na vyobrazení města před požárem r. 1681 je dům zachycen jako patrový se dvěma sedlovými střechami kolmými k průčelí, které bylo opatřené štítem s renesanční vykrajovanou atikou. Tuto úpravu nahradila po požáru barokní mansardová střecha krytá šindelem, jak ji známe ještě z fotografií z konce 19. století. 

Při radikální rekonstrukci v roce 1929 podle plánů stavitele Aloise Cvacha došlo k likvidaci renesančních konstrukcí. Majitelé - manželé Čápovi nechali upravit průčelí a vestavět hotelové pokoje do půdních prostorů. Secesní úpravy z roku 1904, které bychom dnes pokládali za hodnotné, byli touto opravou odstraněny. 

V roce 1936 koupila hotel rodina Fojtova, ale její působení zde bylo v letech 1948 až 1991 přerušeno a dům byl v majetku státu. Restituenti se po navrácení objektu snažili uvést jej do náležitého stavu. V roce 2001 koupil hotel Synot Real Estate, a. s., který byl investorem zatím poslední rekonstrukce, díky které vznikl nový hotel Slunce. Během rekonstrukce došlo k odhalení mnoha fragmentů, dokládajících stavební vývoj objektu. Jsou zabudovány v interiéru hotelu i pasáže. 

Dům je nemovitou kulturní památkou. 

Zobrazit na mapě

pdf.pngPanel - Hotel Slunce, soubor typu pdf, (161,37 kB)