Hotel Koníček

Hotel Koníček

Klasicistní nadsklepní dům s velmi hodnotným pozdně barokním – klasicistním sklepem je jedním z nejpozoruhodnějších v Mařaticích. Má sestupnou širokou šíji s klasicistní valenou hloubkově orientovanou klenbou s jedním párem lunet. Za ní je vlastní rozsáhlý sklep. Má cihelnou valenou stlačenou klenbu a niky s větracími otvory. 

Vnitřní dispozice nadzemí je vystavěna jako hmotová kopie původního objektu. 

V objektu bývalé sýpky zřídili v roce 1872 bratři Jan a Tomáš Hrčkovi společně s Eduardem Neugebauerem výrobnu přepychových vozů a kočárů, která měla v roce 1910 dvacet pět zaměstnanců. Zákazníkem firmy byl například rakousko-uherský minist zahraničí nebo majitelé buchlovského panství Berchtoldové. Po 1 . světové válce se firma specializovala na výrobu karosérií, avšak v době hospodářské krize zastavila v roce 1932 svou činnost. 

Objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí a od roku 2006 slouží jako hotel a restaurace. 

Zobrazit mapu

pdf.pngPanel - Hotel Koníček, soubor typu pdf, (155,25 kB)