Houpačky, lanová dráha či lezecká stěna – město doplňuje dětská hřiště

IMG_3629.JPG Letos na jaře najdou nejmladší Hradišťané na devíti dětských hřištích ve městě nové herní prvky. Město v zimním období, kdy dětská hřiště zejí prázdnotou, nezahálelo. Vysloužilé prvky vyměnilo za nové, na některá hřiště doplnilo chybějící.

V závěru roku radniční odbor správy majetku města navázal na své celoroční aktivity v údržbě a zušlechťování dětských hřišť a v souladu s Aktualizací koncepce dětských hřišť a sportovišť města Uherské Hradiště využil klidnějšího období zimních měsíců, kdy jsou dětská hřiště minimálně využívána, k doplnění výbavy hřišť v Rybárnách, na Štěpnické 1166 a 1095, na sídlišti Hliník, v Míkovicích,  Pod Svahy, Za plotem, v Tůních a v ulici Zahradní.

„Problematika dětských hřišť je veřejností velmi pozorně sledována a často připomínkována. Není setkání s občany, kde by se toto téma neprobíralo. V poslední době se velmi snažíme jak o celoroční údržbu hřišť, tak také o zvyšování komfortu na jednotlivých hřištích. Osvědčuje se nám internetová aplikace „Zlepši své město“, díky které dokážeme pružně reagovat na požadavky a podněty uživatelů, za velký přínos považuji také spolupráci s místními komisemi jednotlivých městských částí,“ nechal se slyšet starosta města Stanislav Blaha.

Aktuálně je ve městě Uherské Hradiště 54 dětských hřišť a 21 hřišť sportovních, která jsou ve správě odboru správy majetku města.

„Současný stav mnoha z nich není úplně vyhovující, ale věc máme zmapovánu dobře a postupujeme podle priorit a našich možností, herní prvky jsou povětšinou finančně nákladné. Kde jsou již opotřebené, nevyhovují současných trendům a jejich údržba je nákladná, tam je vyměníme.  Hřiště též doplňujeme o zcela nové prvky a nezanedbatelnou součástí údržby je také úprava okolí či vybavení městským mobiliářem,“ zmínil člen rady města František Elfmark, který má problematiku dětských hřišť na starost.

K údržbě a drobným opravám dětských hřišť radnice využívá svého zaměstnance, který celoročně opravuje hrací prvky a stará se o jejich údržbu, k úpravě okolí a zajišťování čistoty město mnohem častěji posílá na dětská hřiště pracovníky veřejně prospěšných prací.

Aktuálně má město zpracovány projekty na modernizaci dětského hřiště Na Splávku a sportoviště na Sadové ulici v Mařaticích. Dále budou dokončena dětská hřiště na Štěpnické č.p.1095 a ve Staré Tenici č.p.1200. V plánu je zpracování projektů na dětská hřiště na ulicích V. Vaculky (Mařatice), ul.  Zahradní a na Markově v Jarošově.

Přehled posledních akcí na dětských hřištích:

Dětské hřiště Tůně

Realizace:           10/2017

Herní prvky:       kolotoč, celokovová dvojhoupačka, trojhrazda

Cena:                    120 000 Kč

Dětské hřiště Rybárny

Realizace:           11/2017             

Herní prvky:       celokovová dvojhoupačka, vahadlová houpačka, kolotoč

Cena:                    98 000 Kč

Sportoviště Štěpnická 1166

Realizace:                           10/2017

Předmět realizace:         oprava povrchu, basketbalový koš

Cena:                                   115 000 Kč

Dětské hřiště Hliník

Realizace:           11/2017             

Herní prvky:       pružinové houpadlo, trojhopačka (dva klasické sedáky + houpací hnízdo)

Cena:                    130 000 Kč

Dětské hřiště Míkovice

Realizace:           12/2017

Herní prvky:       Lanová dráha

Cena:                    121 000 Kč

Dětské hřiště Pod Svahy

Realizace:           12/2017

Herní prvky:       zapuštěná trampolína

Cena:                    120 000 Kč

Dětské hřiště Za Plotem

Realizace:           12/2017

Herní prvky:       lezecká stěna s lanovým tunelem

Výrobce:             hřiště.cz, s.r.o.

Cena:                    130 000 Kč

Dětské hřiště Zahradní

Realizace:           12/2017

Herní prvky:       odolné pískoviště (plast/nerez) s plachtou

Cena:                    83 000 Kč

Dětské hřiště Štěpnická 1095

Realizace:           12/2017,

Herní prvky:       lanová prolézačka "kužel", pružinové houpadlo, masivní pískoviště, kolotoč se třemi         

                            sedáky a volantem, skluzavka se stříškou a děrovou lezeckou stěnou, lavička,

                            odpadkový koš. Hřiště bude doplněno zpevněnou plochou a basketbalových košem.

Cena:                    445 000 Kč

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz