Hradišťané se zodpovědně vrhli do úklidu

IMG_20180407_112556.jpg Lhostejné nenechala obyvatele Uherského Hradiště v minulých dnech celostátní akce Ukliďme svět, ukliďme Česko a řada organizací i jednotlivců přiložila ruku k dílu, aby společně zlepšili prostředí, ve kterém žijeme. Lokalita nad ulicí 28. října a kolem tamní studánky v sobotu 7. dubna po jejich zásahu prokoukla, neboť ji zbavili všech odpadků, které našli. Byla jich skoro tuna. Akci organizovalo Informační centrum pro mládež v Uherském Hradišti.

Za podporu a pomoc s úklidem děkujeme Sběrným surovinám UH, poděkování a obdiv ale patří také všem dobrovolníkům, kteří se k akci připojili a pomohli uklidit kousek našeho krásného města - Myslivecké sdružení Korábek, Táborníci z DDM Šikula, Charita Uherské Hradiště a všem ostatním, kteří přišli sami za sebe a přivedli s sebou i děti. Bylo to celkem kolem 50 osob, což je velký úspěch. Společnými silami vysbírali 900 kilogramů odpadu! Našly se tam provizorní příbytky, oblečení, obuv, sklo, spotřebiče, nábytek, ale také baterky, kabely a hlavně lahve - skleněné i plastové. Město Uherské Hradiště podpořilo akci dodáním nářadí a pytlů na odpad.

Město zareagovalo také na stížnosti občanů, že kolem stezky v oblasti studánky jsou příliš bujné keře a zarostlé pěšiny a zejména starší lidé tam nemůžou tam lidi chodit na procházky jako dřív, proto bylo místo v minulých dnech  pročištěno a místní porost zkultivován. Místo také díky tomu bude lákat k procházkám ještě víc, než doposud.

Uklízeli také dobrovolní hasiči z Jarošova. Ti se věnovali zejména hlavním trasám podél cest, kolem řeky Moravy, pivovaru, potoka a vybraných míst v centru Jarošova. Za 4 hodiny nasbírali skoro 400 kg skla, plastů, papíru a jiného odpadu!

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz