Hradiště chytře

Uherské Hradiště realizuje z fondů EU koncept „SMART CITY“.

Logo OPZ barevné.jpg

  

 

 

 


Chytré město (z angličtiny„smart city“) je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely.

I naše město se chce zařadit do kontextu nové digitální éry, aby fungovalo efektivněji, moderně, a nabídlo svým občanům co nejpohodnější místo pro život. V roce 2019 Uherské Hradiště uspělo v žádosti o dotaci na projekt „Využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, který je zaměřen na zlepšení současného systému strategického řízení a tvorby strategických dokumentů místní samosprávy.

V rámci projektu je realizováno 8 koncepcí a jedna analýza:

  • Strategie Smart City
  • Informační strategie
  • Koncepce rozvoje veřejného osvětlení  
  • Místní adaptační strategie na změnu klimatu
  • Strategie rozvoje kulturních a kreativních průmyslů
  • Koncepce rozvoje a řízení kultury
  • Koncepce rozvoje cestovního ruchu
  • Koncepce rozvoje a řízení sportu
  • Analýza optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ

Způsobilé výdaje jsou vyčísleny na 8,7 mil Kč, z toho dotace prostřednictvím Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost) činí 95 %, tj. 8,3 mil. Kč.

Díky projektu bude lépe plánován a realizován rozvoj města v klíčových oblastech a bude posílena vzájemná spolupráce a komunikace mezi všemi aktéry rozvoje. Pořízením a implementací chybějících strategických dokumentů v daných tematikách na úrovni města dojde ke zlepšení kompetencí cílových skupin v oblasti strategického plánování a řízení rozvoje města, zkvalitní se strategická práce  a plánování ve veřejné správě, což se projeví zlepšením kvality života a spokojenosti obyvatel města.

V současné době jsou zpracovávány analytické části uvedených koncepcí a strategií. Konec realizace jejich tvorby, tj. návrhové části pro dané oblasti, je naplánován na květen 2021. Analytické části koncepcí k projednání jsou zveřejněny níže.

 

STAV K 2.2.2021

 

 

WEBOVÝ PORTÁL HRADIŠTĚ CHYTŘE

Aktuálně připravujeme nový "rozvojový" web, který je rovněž jedním z výstupů celého projektu, kde budeme zveřejňovat všechna "chytrá" řešení a v rámci kterého uvítáme zapojení veřejnosti do rozvoje města, tj. návrhů, nápadů, podnětů.