Hradiště chytře

2021-02-web-hradiste-chytre - kopie.jpg Uherské Hradiště se zařazuje do sítě chytrých měst. Novinky z této oblasti nabízí na novém internetovém portálu www.hradistechytre.cz.

opz_logo.jpg

 

 


Chytré město (z angličtiny„Smart City“) je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely.

Také Uherské Hradiště se chce zařadit do kontextu nové digitální éry, aby fungovalo efektivněji, moderně, a aby nabídlo svým občanům zvýšení komfortu ve stěžejních oblastech života ve městě. Město bylo úspěšné se svou žádostí o dotaci na projekt „Využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, který je zaměřen na zlepšení současného systému strategického řízení a tvorby strategických dokumentů místní samosprávy.

V rámci projektu je realizováno 8 koncepcí a jedna analýza:

  • Strategie Smart City
  • Informační strategie
  • Koncepce rozvoje veřejného osvětlení  
  • Místní adaptační strategie na změnu klimatu
  • Strategie rozvoje kulturních a kreativních průmyslů
  • Koncepce rozvoje a řízení kultury
  • Koncepce rozvoje cestovního ruchu
  • Koncepce rozvoje a řízení sportu
  • Analýza a návrh optimalizace dopravy v klidu na sídlišti Východ

Díky projektu bude lépe plánován a realizován rozvoj města a bude posílena vzájemná spolupráce a komunikace mezi všemi aktéry rozvoje. Chceme rovněž zkvalitnit plánování ve veřejné správě a tím zlepšit kvalitu života a spokojenosti obyvatel města.

„Jde o konkrétní inovativní projekty šité na míru našemu městu. Inspirujeme se městy po celém světě a do tvorby zapojujeme odborníky z různých oblastí. Já osobně vnímám jako klíčové oblasti dopravu a následně energetiku. Očekávám, že opatření budou přínosná ve všech dotčených oblastech, a že jednoduchá a logická řešení usnadní práci a život občanům v našem městě,“ vyjádřil se starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha. 

Způsobilé výdaje jsou vyčísleny na 8,7 milionu korun, z toho dotace prostřednictvím Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost) činí 95 % (tj. 8,3 milionu korun).


Pomozte nám vybudovat modernější město

Jedním z výstupů projektu je nový internetový portál Hradiště chytře (hradistechytre.cz). Na tomto webu naleznete novinky z oblasti Smart City, můžete se účastnit anket, seznámit se s důležitými koncepčními dokumenty a dozvědět se vše o novinkách z veřejných projednávání. Především se ale sami můžete podílet na nových chytrých řešeních, které bychom chtěli zavádět do praxe.

Budeme rádi, když s námi budete sdílet vlastní zkušenosti, potřeby a nápady. Názor veřejnosti je pro nás stěžejní. Věříme, že se vám nový portál bude líbit a že pro vás bude užitečným zdrojem informací a zajímavým komunikačním médiem mezi městem a vámi, a to nejen v oblasti moderních technologií. Protože o tom, co město skutečně potřebuje, by měli rozhodovat právě jeho obyvatelé.

Útvar městského architekta

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Pavel Hubáček

T: 572 525 241
E: Pavel.Hubacek@mesto-uh_cz