Hřiště se připravují na sezónu

Hřiště u ZŠ Větrná (21).JPG Dětská hřiště napříč městem připravujeme na jarní sezónu. Jako každý rok jsme nechali vyměnit písek ve všech 35 pískovištích města, čistíme pryžové povrchy a opravujeme nevyhovující prvky. Nově vybavené hřiště pro nejmenší děti je na Východě před ZŠ Větrná a děti už si hrají také na zmodernizovaném hřišti ve Štěpnicích.

Staré, vysloužilé prvky postupně obměňujeme za nové, odolné a atraktivní. Kompletní výměna herních prvků proběhla nedávno ve Štěpnicích u nákupního centra. Hřiště jsme v březnu zpřístupnili dětem. Jsou zde herní prvky pro nejmenší, a to  nízká sestava s tunelem a skluzavkou, bagr v písku i houpadla. Větší děti určitě potěší dva kolotoče a houpačky.  Na jaře přidáme ještě lavičky k herním prvkům pro nejmenší.

„Z důvodu možného budoucího přesunu dětského hřiště v důsledku plánované rekonstrukce prostranství před nákupním centrem byla zvolena dopadová plocha kačírek a nechali jsme nainstalovat zatravňovací rohože. Kotvení herních prvků je provedeno tak, aby prvky nebyly budoucím přesunem poškozeny,“ informoval místostarosta města Čestmír Bouda.


hřiště Štěpnice (8).JPG


V minulých dnech bylo také rozšířeno centrální hřiště na Východě. U Základní školy Větrná již v roce 2019 vzniklo dětské hřiště pro děti školního věku. Nyní jsme sem přidali herní prvky pro nejmenší. Dominantním prvkem je multifunkční loď s tunelem, pískovištěm a skluzavkou. Na lodi najdete spoustu vychytávek a interaktivních prvků, jako kbelík na řetězu s kyblíkem, kormidlo, dalekohled nebo kompas. Dále je na hřišti nízká houpačka pro nejmenší, edukační panel s houpačkou, kládová houpačka a houpadlo žralok.


Hřiště u ZŠ Větrná (2).JPG


„V opravách starých hřišť budeme v dalších měsících pokračovat. Na sídlišti Východ budou odstraněny vysloužilé dřevěné herní prvky. Do budoucna plánujeme revitalizace dětských hřišť na ulici Derflanská a Sadová. Vznik nového dětského hřiště plánujeme v Jarošově v lokalitě U Bagru,“ vyjmenoval Bouda.

Ve městě provádíme postupné opravy a výměny starých prvků za nové na všech hřištích. „Samozřejmě ne všechno lze udělat hned a najednou, ale pracujeme na tom, abychom se s vysloužilými prvky na hřištích nadobro rozloučili a pro děti na hřištích zajistili kvalitu a bezpečnost. V oblasti revitalizací dětských hřišť často spolupracujeme s místními komisemi, které nám pomáhají s plánováním a slouží jako poradní orgán,“ řekl starosta města Stanislav Blaha.  Na místní komise se mohou obracet se svými podněty, nápady a postřehy také všichni občané města, kontakty jsou k dispozici na webu města nebo v tomto článku

-JP-