Hřiště v Bastionu už je opraveno

Dětské hřiště prošlo v uplynulých týdnech celkovou rekonstrukcí. Původní dřevěné prvky se již staly nevyhovujícími, proto bylo nutné je vyměnit za prvky z jiných materiálů. Opravy přišly na 485 tisíc korun a byly hrazeny z městského rozpočtu.

Hřiště v Bastionu sloužilo v dosavadní podobě 11 let. Některé dřevěné prvky musely být již dříve z důvodu nebezpečnosti odstraněny a ty, které zbyly, nebyly pro hraní dětí dostačující, neboť toto hřiště je využívané jak návštěvníky městského parku, tak i dětmi z přilehlé Základní školy UNESCO.

 

Na hřišti jsou proto nainstalovány nové, především kovové prvky, a to: sestava s nerezovými skluzavkami, lanovým mostem, šplhací rampou, řetězovou houpačkou a šplhací sítí v rámu, dále šplhací sestava pro starší děti, vahadlová houpačka, kolotoč, pro menší děti prolézací tunel a dvě pružinové houpačky. Z původního hřiště zůstalo pouze pískoviště.

 

Na území města Uherského Hradiště se nachází celkem 54 dětských hřišť. Současný stav mnoha z nich není zcela vyhovující. Herní prvky jsou zčásti již opotřebené, nevyhovují současných trendům a jejich údržba je nákladná. Proto se město Uherské Hradiště rozhodlo nechat vytvořit novou aktualizaci koncepce a rozvoje dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti, která jsou ve správě a údržbě Odboru správy majetku města.

 

Cílem je především zmapovat současný stav dětských hřišť a sportovišť, identifikovat potřeby obyvatel v jednotlivých částech města a následně stanovit postup při regeneraci hřišť. Tato koncepce zároveň navrhne, která hřiště budou v následujícím období postupně obnovována, rozšiřována o nové herní prvky, popř. která budou úplně zrušena. Koncepce by měla být vytvořena do konce roku 2016.

 

Další v řadě naplánovaných oprav jsou hřiště např. v ulici Pod Lipkami v Sadech, v ulici Za Alejí ve Štěpnicích nebo na sídlišti Východ v Mařaticích.

IMG_9164


Hřiště v Bastionu těsně před dokončením rekonstrukce