Humanitární pomoc

Poskytování a přijímání humanitární pomoci

Humanitární pomoc lze poskytovat a přijímat k uspokojování základních životních potřeb obyvatelstva a k obnově území postižených mimořádnou událostí formou věcných nebo finančních prostředků, služeb nebo speciálních prací. Humanitární pomoc je poskytována bezplatně orgány státní správy a orgány územních samosprávných celků, právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami, nevládními organizacemi, neziskovými organizacemi a sdruženími občanů, skupinami osob a jednotlivci na základě výzev nebo z vlastní iniciativy formou nabídek. [§ 5 Nařízení vlády č. 463/2000 Sb. - prováděcího předpisu k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému]

 

Zásoby pro humanitární pomoc

slouží pro první 3 dny krizové situace k zajištění nezbytných životních potřeb fyzických osob, které vlivem krizové situace zůstaly bez potřebných věcných prostředků nutných k přežití a které nebyly evakuovány. Zásoby vytváří Správa státních hmotných rezerv a jsou součástí zajištění humanitární pomoci postiženým osobám v době vyhlášení krizového stavu.

 

Složení zásob pro humanitární pomoc:

  • dávka potravin a osobních potřeb
  • náhradní oděv a obuv
  • spací pytel
  • balená pitná voda

Dávka potravin a osobních potřeb obsahuje:

 

Potraviny, nápoje a hygienické potřeby pro jednu osobu na 1 den:

  • 3 denní dávky potravin ve složení: 2 hlavní jídla ve třech variantách, játrovou paštiku, lunch meat, suchary nahrazující chléb, porcovaný džem, kávový extrakt, porcovaný čaj, cukr, instantní nápoj, multi-vitamínový instantní ovocný nápoj, čokoládu, žvýkačky a sůl
  • hygienické prostředky ve složení toaletní papír, sáčky z PVC, hygienické ubrousky a mýdlo
  • ostatní potřeby skládající se z umělohmotných jídelních příborů ke každému hlavnímu jídlu, lihového vařiče, suchého líhu, zápalek, svíčky a nádoby na přípravu nápojů o obsahu 250 ml

Náhradní oděv a obuv:

 

Jsou určeny pro 1 osobu a připraveny ve dvou variantách, léto – zima. Liší se typem blůzy a kalhot pracovního oděvu. Průřezové velikosti jsou voleny podle statistické četnosti pro muže a ženy.