III. etapa

Dne 31. května 2008 byla ukončena poslední etapa projektu. Zde se můžete seznámit s aktivitami, které se v rámci této etapy uskutečnily.

Poslední – třetí etapa byla nazvána plánovací fází a byla zahájena 1.10.2007 s plánovaným ukončením 31.5.2008. V průběhu této etapy byly zpracovány pracovními skupinami priority a opatření pro jednotlivé cílové oblasti, které byly následně zpracovány do společných priorit a opatření a to z důvodu prolínání se jednotlivých priorit všemi cílovými skupinami. Poskytovatelé sociálních služeb v Uherském Hradišti byli vyzváni k zaslání projektových záměrů, které chtějí realizovat v následujících 5 letech. Zaslané projektové záměry byly projednány v pracovních skupinách a Řídící skupině KPSS, která rozhodla na základě připomínek pracovních skupin a úplnosti zpracovaných projektových záměrů o jejich zařazení do Akčního plánu či Zásobníku projektů. Poté byl zpracován koordinátorkou KPSS a metodikem KPSS pracovní verze Komunitního plánu sociálních služeb, která byla zaslána k připomínkování všem účastníkům procesu KPSS. Dne 27. března se uskutečnilo poslední Veřejné setkání, kde byli přítomní seznámeni s návrhem Komunitního plánu sociálních služeb v Uherském Hradišti a projektovými záměry v oblasti rozvoje sociálních a navazujících služeb. Komunitní plán měli možnost poskytovatelé i široká veřejnost připomínkovat. Poté byl Komunitní plán sociálních služeb v Uherském Hradišti projednán v Řídící skupině projektu, Komisi sociální a zdravotní a v orgánech města.