Image materiál

Na sklonku roku 2007 město Uh. Hradiště vydalo v nákladu 3 000ks nový image materiál v česko-anglické mutaci

Bude sloužit zejména k propagačním a prezentačním aktivitám města na výstavách a veletrzích cestovního ruchu. Jeho cílem je pomocí poutavých fotografií a zajímavého textu oslovit potenciální návštěvníky našeho královského města.
 

image_material.jpg