Individuální dotace z rozpočtu města Uh. Hradiště

Nezávisle na vyhlášených dotačních programech mohou být podávány individuální žádosti na podporu projektů, akcí, které nejsou podporovány žádným dotačním programem. Příjem individuálních žádostí probíhá průběžně celoročně.

Bližší informace poskytne ekonomický odbor:

  • Ing. Ivana Martináková 
  • tel.: 572 525 214
  • e-mail: ivana.martinakova@mesto-uh_cz 
Související dokumenty: